• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ' | 28 Ιανουαρίου 2013, 08:43
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο άρθρο 1α του παρόντος σχεδίου νόμου προβλέπεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Μελετών και Επενδύσεων του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού και συγκεκριμένα ,το σύνολο των αρμοδιοτήτων του τμήματος Νέων Μορφών Τουρισμού, ενώ μέρος από τις αρμοδιότητες του τμήματος Τουριστικών Επενδύσεων και Ενημέρωσης επενδυτών ενσωματώνονται στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων και το μέρος που αφορά στη μελέτη προβλημάτων που ανακύπτουν στον τουριστικό τομέα κλπ μεταφέρεται στη Δ/νση Προβολής και Διαφήμισης του ΕΟΤ . Δεν γνωρίζουν οι συντάκτες του παρόντος σχεδίου νόμου ότι το τμήμα νέων μορφών τουρισμού έχει την απόλυτη εμπειρία στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων εσωτερικού και κοινωνικού τουρισμού -και όχι μόνο- που με μεγάλη επιτυχία έχει υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια όπως τα προγράμματα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ(Εξαήμερες διακοπές και Γ΄ Ηλικία) αλλά και το Πρόγραμμα ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ σε συνεργασία με τη Νέα Γενιά ?? Δεν γνωρίζουν ότι η νέα Υπηρεσία Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4002/2011,που κακώς μεταφέρεται και αυτή στο Υπουργείο, λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης για την έκδοση των αδειών και την παροχή των εγκρίσεων για τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής ανεξαρτήτως μεγέθους, των κύριων τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών και των σύνθετων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν.4002/2011. ?? Ποιος θα ενημερώνει τους επενδυτές των κύριων καταλυμάτων κάτω των 300 κλινών και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις?? Ποια η πρόβλεψη των..ειδικών ?? Το τμήμα Επενδύσεων της Δ/νσης Μελετών και Επενδύσεων διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση για την πληροφόρηση των επενδυτών της κατηγορίας αυτής και καθημερινά-ακόμα και σήμερα φορείς και ιδιώτες προσέρχονται στην υπηρεσία μας για την ενημέρωση και παροχή οδηγιών και ενεργειών.Ή μήπως προσανατολιζόμσατε στους μεγάλους μόνο επενδυτές?? Η Δ/νση Μελετών και Επενδύσεων παρά το γεγονός ότι συρρικνώθηκε στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της με το πδ 343/2001,εντούτοις πρωτοπόρισε και δημιουργησε προοπτικές ανάπτυξης στο χώρο του τουρισμού .Πρέπει να σκεφθεί ο συντάκτης του σχεδίου νόμου ότι η αφαίρεση αρμμοδιοτήτων από τη Δ/νση αυτή υποβαθμίζει τον Οργανισμό και του στερεί τη δυναμική να αναπτύξει δράσεις που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση και τόνωση του τουρισμού παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια .Προσοχή !!μετά το τέλος του ΕΟΤ θα ακολουθήσει σίγουρα και το τέλος και άλλων εξίσου σημαντικών υπηρεσιών του Τουρισμού με δημόσιο χαρακτήρα!.