• Σχόλιο του χρήστη 'Ράντος Κωνσταντίνος' | 28 Ιανουαρίου 2013, 09:29
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου επιδιώκει με σπασμωδικό, πρόχειρο και αντίθετο σε κάθε επιστημονική τεκμηρίωση τρόπο να αφαιρέσει από τον ΕΟΤ βασικές εκτελεστικές αρμοδιότητες, οι οποίες σχετίζονται με τον τακτικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη του εθνικού τουριστικού προϊόντος και του είναι απολύτως απαραίτητες για να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στην αποστολή του, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον ιδρυτικό του νόμο. Οι αρμοδιότητες αυτές μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού, του οποίου αποστολή είναι ο στρατηγικό σχεδιασμό του τουρισμού και δεν διαθέτει την απαραίτητη στελέχωση, εμπειρία και τεχνογνωσία για να τις ασκήσει. Συνεπώς, γίνεται μεταφορά και όχι ελάφρυνση διοικητικών βαρών, ούτε αναδιαρθρώνεται ο ΕΟΤ όπως αναφέρεται στον τίτλο του σχεδίου, αντίθετα αποδυναμώνεται σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά το έργο του. Επιπλέον, το Υπουργείο Τουρισμού δεν διαθέτει, λόγω της γραφειοκρατικής του δομής, την κατάλληλη ευελιξία για να παρεμβαίνει άμεσα και αποτελεσματικά στην τουριστική αγορά και ιδιαίτερα στον τομέα της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην προσέλκυση και υποστήριξη επενδύσεων και στην υλοποίηση τεχνικών τουριστικών δημόσιων έργων και τεχνικών τουριστικών έργων του ΕΣΠΑ. Η αφαίρεση των αρμοδιοτήτων αυτών από τον ΕΟΤ θα αχρηστεύσει το μοναδικό αποτελεσματικό εργαλείο υλοποίησης της τουριστικής πολιτικής της χώρας με δυσμενή αποτελέσματα στην τουριστική ανάπτυξη. Η επιχειρούμενη αποσπασματική πρόβλεψη αρμοδιοτήτων για τον ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού θα δημιουργήσει επιπλέον σύγχυση, αλληλεπικαλύψεις και δυσλειτουργίες. Το σωστό είναι να προβλεφθεί ότι, με προεδρικά διατάγματα που θα εκδοθούν μετά την ψήφιση του νόμου, θα καθοριστούν η οργανωτική δομή και οι αποστολές των οργανικών μονάδων του ΕΟΤ και του Υπουργείου Τουρισμού με ταυτόχρονη κατάργηση της πανσπερμίας διατάξεων που μέχρι σήμερα τις προβλέπουν.