• Σχόλιο του χρήστη 'Αριστείδης Στρατάκης' | 28 Ιανουαρίου 2013, 12:14
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    αναφορικά με τις αρμοδιότητες των ΠΥΤ έχουμε ήδη εκφράσει τις απόψεις μας στο Υπουργείο, σημειώνοντας ότι το νομοσχέδιο δημιουργεί σύγχυση στην ίδρυση- Εποπτεία-αδειοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων που αποτελούν το 80% των επιχειρήσεων του συνόλου της χώρας,που βάσει του Π.Δ.313/01 και του Ν.3270/04 την αρμοδιότητα αυτή την έχουν οι ΠΥΤ. ΠΥΤ Κρήτης