• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ' | 28 Ιανουαρίου 2013, 12:06
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο εισηγητικό της υπόμνημα η κα Υπουργός αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιδιώκεται : Α) ο εξορθολογισμός και η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό φορέων Β) η διευκόλυνση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό Γ) η εξοικονόμηση πόρων και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας στον τομέα αυτό. Δ) ρυθμίζονται ζητήματα που αίρουν χρόνιες αγκυλώσεις που επέβαλλαν αναχρονιστικοί νόμοι που εμποδίζουν την τουριστική οικονομία να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς και να καταστεί ανταγωνιστική στο διεθνές τουριστικό περιβάλλον. Κατ’ αρχάς με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται η συρρίκνωση και κατάργηση του Οργανισμού μας αφού αφαιρούνται και μεταφέρονται σημαντικές αρμοδιότητες από τον εκτελεστικό του βραχίονα . Αποστολή του ΕΟΤ τα τελευταία χρόνια η άσκηση εποπτείας και ποιοτικού ελέγχου της τουριστικής αγοράς με στόχο την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος , η άσκηση εποπτείας , ελέγχου και αδειοδότησης των τουριστικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων της χώρας, χωρίς να αγνοούμε την συμβολή του στην υλοποίηση της εκάστοτε τουριστικής πολιτικής στη προβολή ,διαφήμιση και ανάδειξη της Χώρας ως τουριστικού προορισμού στην αλλοδαπή και ημεδαπή κλπ . Καταργείται, συγχωνεύεται ή συρρικνώνεται ένας δημόσιος Οργανισμός που είναι παρωχημένος και η αποστολή του δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες όπως συχνά αναφέρεται σε διάφορα σχέδια νόμου για τους υπό κατάργηση οργανισμούς του Δημοσίου . Ο ΕΟΤ όμως ως Οργανισμός με ιστορία 60 ετών, όχι μόνο δεν είναι παρωχημένος αλλά μπορεί να εκσυγχρονίζεται και να εξελίσσεται και το έχει πολλαπλώς αποδείξει τα τελευταία χρόνια εκμεταλλευόμενος την εμπειρία και τεχνογνωσία του προσωπικού του αλλά και τη δυναμική που αυτό το προσωπικό μπορεί να αναπτύξει . Ακολουθώντας τις απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς έχει πετύχει να πιστοποιηθεί για τις υπηρεσίες του και συγκεκριμένα: Η διαχειριστική επάρκεια της Δ/νσης Μελετών και Επενδύσεων έχει πιστοποιηθεί από την ΕΥΔ /ΥΠΑΝ, οπότε και έχει εξασφαλιστεί η δυνατότητα προώθησης και υλοποίησης από πλευράς μας δράσεων ενταγμένων στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ, η Δ/νση ΠΕΕΑ έχει διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ ΑΕ ως φορέας πιστοποίησης και ελέγχου για την κατάταξη των κύριων και μη τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστεριών και κλειδιών αλλά και η Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων για τα Τεχνικά Έργα .Στοιχεία που μέχρι σήμερα δεν έχουν αναδειχθεί από τις Πολιτικές Ηγεσίες παρά τις συνεχείς εκκλήσεις των υπηρεσιών του. Είναι ίσως ο μοναδικός δημόσιος Οργανισμός που κάνει σήμερα με μεγάλη επιτυχία εθνικό μάρκετινγκ και μπορεί να διενεργεί διάφορες πιστοποιήσεις χωρίς να αποκλείει κάθε άλλο ιδιωτικό φορέα και χωρίς να φοβάται για την άσκηση τέτοιων δράσεων - το αντίθετο ίσως να συμβαίνει ! Εν συνεχεία βλέποντας έναν- έναν τους επιδιωκόμενους στόχους δεν διαπιστώνουμε εν πρώτοις εξορθολογισμό σε αυτές τις ίδιες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού κατά το πνεύμα των οδηγιών από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αντίθετα δημιουργείται ένα καρεκλοκένταυρο Υπουργείο με υφαρπαγή αρμοδιοτήτων από τους Εποπτευόμενους φορείς του προκειμένου να διατηρήσει τα ρόλο του και την αποστολή του και κυρίως καταφαίνεται πλέον ότι ο ΕΟΤ δεν αποτελεί πλέον τον εκτελεστικό βραχίονα του Υπουργείου : 1. Ως προς τον πρώτο στόχο ο ΕΟΤ έχει ήδη σε αρχικό στάδιο αρχίσει να επεξεργάζεται τις δομές του και να στήνει ένα σχέδιο οργανογράμματος ,που χρειάζεται σίγουρα ακόμα περαιτέρω επεξεργασία, ανταποκρινόμενο όμως στις απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς με πιστοποιημένες υπηρεσίες 2. Σχετικά με τη διευκόλυνση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας τόσο η Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων όσο και η Μελετών και Επενδύσεων διαθέτουν την απόλυτη γνώση και εμπειρία από χρόνια και για το λόγο αυτό συνεχώς ζητείται η συνδρομή τους σε παρόμοια θέματα τόσο από το Υπουργείο όσο και από άλλους φορείς του δημοσίου και ιδιώτες .Η μεταφορά αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων αυτών στο Υπουργείο δεν αντιλαμβανόμαστε σε τι εξυπηρετεί . Προγράμματα που με επιτυχία έχουν υλοποιηθεί από τη Δ/νση Μελετών και Επενδύσεων όπως το Πρόγραμμα Τουρισμός για όλους, Εθελοντισμός και Διακοπές, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, δράσεις για το αγροτοτουρσμό ,δράσεις για το θρησκευτικό τουρισμό κλπ γιατί θα υποστηριχθούν καλύτερα από το Υπουργείο .Μήπως να επαναξετασθεί θέμα από την Πολιτική Ηγεσία? 3. Ο ΕΟΤ το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει καταβάλλει προσπάθειες και έχει πετύχει πολλαπλώς σημαντική εξοικονόμηση πόρων αντιλαμβανόμενος την δύσκολη οικονομική κατάσταση της Χώρας μας (μείωση εξόδων για μετακινήσεις , στοχευμένη συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις ,κατάργηση γραφείων Εξωτερικού κλπ). Ανέδειξε δε με το πλέον έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Χώρας μας, χρησιμοποιώντας νέες μέσα και τεχνολογίες όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ 4. Τέλος ως προς το σημείο με το οποίο με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται να ρυθμισθούν αγκυλώσεις που επέβαλλαν αναχρονιστικοί νόμοι που εμποδίζουν την τουριστική οικονομία να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς και να καταστεί ανταγωνιστική στο διεθνές τουριστικό περιβάλλον. Συμφωνούμε για το ότι πράγματι μέχρι σήμερα κάποιες διατάξεις ήταν αναχρονιστικές και δημιουργούσαν προβλήματα στην άσκηση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων Έχουμε όμως γίνει μάρτυρες νόμων νεώτερων που «επέβαλλε» η τουριστική αγορά όπως το ν. 3766/2009 περί λειτουργικής τακτοποίησης που όχι μόνο δεν επέλυσαν προβλήματα αλλά αντιθέτως υποβάθμισαν σε πολλές περιπτώσεις το τουριστικό μας προϊόν . Θεωρούμε ότι οι αρμοδιότητες όπως της Δ/νσης Μελετών και Επενδύσεων, ΠΕΕΑ, Δ/νσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Ειδικής Υπηρεσίας Αδειοδότησης, Συντονισμού των ΠΥΤ αλλά και των ΠΥΤ ΕΟΤ σε τμήμα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ , που επιχειρείται με το παρόν σχέδιο νόμου να μεταφερθούν στο Υπουργείο Τουρισμού ή άλλες υπηρεσίες του Οργανισμού,πρέπει να διατηρηθούν αποκλειστικά στον ΕΟΤ ο οποίος και γνωρίζει και μπορεί να τις υποστηρίξει με συνέπεια και γνώση .