• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η' | 28 Ιανουαρίου 2013, 13:13
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Πρέπει πραγματικά να μας προβληματίσουν οι κατά καιρούς πειραματισμοί με αλλοπρόσαλλες προτάσεις και αλλαγές ή μεταφορές αρμοδιοτήτων σε άλλους φορείς της τόσο σημαντικής "βαρειάς βιομηχανίας" της Ελλάδας, του Τουρισμού.Τελευταίο παράδειγμα πρός αποφυγήν, λόγω της οικτράς αποτυχίας του οι καταστροφικές αλλαγές επί Β. Παπανδρέου με την σχεδόν κατάργηση του ΕΟΤ και την μεταφορά του τουριστικού έργου στην τοπική αυτοδιοίκηση.Ευτυχώς στη συνέχεια έγινε η επανίδρυση του ΕΟΤ και του Υπουργείου με τον Ν. 3270 και ειδικά με το π.δ. 343 που ομαλοποίησε τη λειτουργία των Υπηρεσιών του τουρισμού με τον διαχωρισμό του έργου σε θεσμικό από το ΥΠΟΤ καί εκτελεστικό από τον ΕΟΤ.Το πλεονέκτημα της ύπαρξης εμπειρίας και τεχνογνωσίας από το προσωπικό του ΕΟΤ είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της άσκησης του Τουριστικού έργου από τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία είναι ο μόνος δημόσιος φορέας με διαπίστευση όσον αφορά την πιστοποίηση των ξενοδοχείων και πάσης φύσεως τουριστικών καταλυμάτων.Αντί λοιπόν να γίνουν βελτιώσεις για την ενίσχυση των ΠΥΤ με προσωπικό, σωστό συντονισμό και ηλεκτρονική διασύνδεση ούτως ώστε να επιτελείται το εκτελεστικό έργο τους σωστά,επιχειρείται για άλλη μιά φορά η αποδυνάμωση αυτών με την μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στο ΥΠΟΤ.Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τον υδροκεφαλισμό της Υπηρεσίας του Τουρισμού την σύγχυση για άλλη μια φορά των αρμοδιοτήτων,την μη εξυπηρέτηση των επιχ/τιών του κλάδου στις περιφέρειές τους, την δυσκαμψία των ελέγχων και την περιφρόνηση του πλούτου της τεχνογνωσίας του προσωπικού του ΕΟΤ.Θέλω να ελπίζω ότι θα αποφευχθούν τα του παρελθόντος με την αναθεώρηση τέτοιων σκέψεων και της απόσυρσης ή βελτίωσης του Ν/Σ.Θέλω επίσης να πιστεύω ότι πίσω από αυτή την άστοχη αποδόμηση του ΕΟΤ με την κατάθεση αυτού του τόσο πρόχειρου Ν/Σ δεν κρύβονται ανιδιοτελή συμφέροντα που επιχειρούν τέτοιου είδους "χτυπήματα" στην καρδιά του τόσο ευαίσθητου τομέα της χώρας που είναι ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.