• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΤΡΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ' | 28 Ιανουαρίου 2013, 13:35
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Βασικοί άξονες δράσεις του ΕΟΤ από την ίδρυσή του και στο πλαίσιο της αποστολής του, είναι η τουριστική ανάπτυξη και το μάρκετινγκ του Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού. Από το 2001 και μετά συστηματικά επιχειρείται με επιτυχία, η απογύμνωση του ΕΟΤ από αρμοδιότητας ουσιαστικής σημασίας που είναι συνυφασμένες με την ουσία του Οργανισμού. Είναι σαφές, ότι ο ΕΟΤ αποτελεί ευέλικτο φορέα, ο οποίος αποτυπώνει την προσφορά, εισηγείται βελτιώσεις της προσφοράς, επιτηρεί και ελέγχει τη νομιμότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών/υποδομών/ανωδομών, συντονίζει τις τοπικές κοινωνίες με αρωγό το δίκτυό του στο Εσωτερικό (ΠΥΤ) ενώ προβάλει και προωθεί το σύνολο της επικράτειας στη διεθνή αγορά, καταγράφει τις τάσεις της ζήτησης, τροποποιεί ανάλογα τα προγράμματα προώθησης και προβολής, δημιουργεί δίκτυο επικοινωνίας και στήριξης και μεταφέρει τεχνογνωσία. Σε ότι αφορά το Εξωτερικό, το δίκτυο μάρκετινγκ του Οργανισμού, αποτελούν τα κατά τόπους Γραφεία του. Με την πάροδο του χρόνου, οι υπηρεσίες που απομένουν στον ΕΟΤ μετά από κάθε «αναδιάρθρωση», συμπυκνώνονται, απογυμνώνονται από προσωπικό, ενώ η νομοθεσία που χρήζει συνεχώς επικαιροποίησης και συμπλήρωσης, τείνει να εξελίσσεται ερήμην του Οργανισμού και των προτάσεών του ο ΕΟΤ να αντιμετωπίζει την ολιστική του αναδιάρθρωση με ότι αυτό συνεπάγεται. Με το σχέδιο νόμου, αποστερείται ο ΕΟΤ εντελώς από την αναπτυξιακή του αρμοδιότητα και τον έλεγχο νομιμότητας και καλής λειτουργίας των υποδομών και ανωδομών, τις οποίες, όμως, καλείται να προβάλει στη διεθνή τουριστική αγορά. Δηλαδή, με τις νέες αυτές διατάξεις, ο ΕΟΤ καλείται να σχεδιάζει προγράμματα προώθησης και προβολής, ουσιαστικά αποξενωμένος από το προσφερόμενο προϊόν και χωρίς καμία δυνατότητα προσθήκης νέων στοιχείων, συντονισμού των τοπικών κοινωνιών για συνδυαστικά προγράμματα μάρκετινγκ, υλοποίησης χρηματοδοτούμενων έργων ανωδομής τα οποίο συνεισφέρουν στην βελτίωση του εθνικού τουριστικού προϊόντος. Κάθε φορά που ο ΕΟΤ υφίσταται αναδιάρθρωση, η έκπτωση της ευρύτητας των αντικειμένων έχει αντίκτυπο στην συνολική απόδοση του Οργανισμού. Συνεπώς η απογύμνωση του Οργανισμού από τις αναπτυξιακές του αρμοδιότητες, είναι σαφές ότι θα επηρεάσει την απόδοσή του στην υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης και προβολής. Τέλος, κάθε φορά που στερείται αρμοδιοτήτων, διακόπτεται η συνέχεια του έργου με ότι αυτό συνεπάγεται στο προσφερόμενο προϊόν και στην οργάνωση της εγχώριας αγοράς.