• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ' | 28 Ιανουαρίου 2013, 14:19
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η παρ. 2 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου διαμορφώνεται ως εξής: “2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 4002/2011, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Εφόσον στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα ημιορεινών και ορεινών περιοχών περιλαμβάνεται γήπεδο γκολφ 18 οπών τουλάχιστον, το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών ανέρχεται σε 45% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος εφόσον υλοποιείται το σύνολο του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης και σε 75% αντίστοιχα εφόσον ο συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,075. Σε Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα σε δασικές περιοχές όταν • Η κάλυψη είναι 0.10 και ο Σ.Δ. 1, πωλείται το 30% του ως επιπλωμένες κατοικίες • Η κάλυψη είναι 0.1 και ο Σ.Δ. 0.66, πωλείται το 45% του ως επιπλωμένες κατοικίες • Η κάλυψη είναι 0.10 και ο Σ.Δ. 0.33, πωλείται το 60% του ως επιπλωμένες κατοικίες Σε Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα σε δασικές, ορεινές και ημιορεινές περιοχές με γήπεδα γκολφ 18 οπών όταν • Η κάλυψη είναι 0.10 και ο Σ.Δ. 1, πωλείται το 45% του ως επιπλωμένες κατοικίες • Η κάλυψη είναι 0.10 και ο Σ.Δ. 0.50, πωλείται το 75% του ως επιπλωμένες κατοικίες». Σχόλιο: Με την αύξηση του ποσοστού πώλησης επιπλωμένων κατοικιών σε ορεινές περιοχές για ΣΤΚ με γκολφ δημιουργείται κίνητρο για τη χωροθέτηση παρόμοιων επενδύσεων σε παρόμοιες περιοχές αφενός και μειώνεται η έκταση της επέμβασης σε κάθε έργο αφετέρου.