• Σχόλιο του χρήστη 'Στέφανος Πούλιος' | 28 Ιανουαρίου 2013, 14:05
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ο ν. 4002/2011 ορίζει (παρ. 6 , άρθρο 8) για την υπαγωγή υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων στην κατηγορία «Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα» να έχουν κατασκευασθεί σε γήπεδο με ελάχιστο εμβαδό γηπέδων 50.000 τ.μ. Ο περιορισμός αυτός είναι «ασφυκτικός» και εξαιρετικά περιοριστικός. Πρέπει να δοθεί ένα περιθώριο και σε υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες, που αποδειγμένα έχουν ρίξει τεράστια κεφάλαια στην αγορά, να μπορέσουν να αξιοποιήσουν την κατηγορία των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, να κάνουν επενδύσεις, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Με τη στενότητα πόρων και την έλλειψη ρευστότητας δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν – άμεσα τουλάχιστον – νέοι επενδυτές. Ο περιορισμός των 50.000 τ.μ. να μειωθεί – ακόμα και στα 20.000 τ.μ. – για υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες, μήπως και γίνουν επενδύσεις.