• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ' | 28 Ιανουαρίου 2013, 14:21
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Το παρόν σχέδιο νόμου δεν προβλέπει τη δημιουργία Ξενώνων Νεότητας,θεσμός που έχει αναδειχθεί και λειτουργεί αποτελεσματικά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες .Αντί για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από φορείς και υπηρεσίες θα πρέπει να δοθεί έμφαση και να ενταχθούν οι προτάσεις των υπηρεσιών του ΕΟΤ για την ανάγκη δημιουργίας μιας τέτοιας νέας μορφής εγκατάστασης!! Ο ΕΟΤ το τελευταίο διάστημα έγινε αποδέκτης τέτοιων ερωτημάτων .Μήπως είναι ευκαιρία για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου νομθετικού παλισίου και υιοθέτηση νέων διατάξεων για τη δημιουργία ξενώνων νεότητας???