• Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Ο εξορθολογισμός ή ανακατανομή αρμοδιοτήτων και απάλειψη των επικαλύψεων μεταξύ Υπουργείου Τουρισμού και ΕΟΤ, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των δύο φορέων. Παράλληλα, κεντρικός στόχος πρέπει να είναι η διατήρηση - ενίσχυση του επιτελικού (και μόνο) ρόλου του Υπουργείου, η σαφής οριοθέτηση και εκσυγχρονισμός του ρόλου του ΕΟΤ, των γραφείων ΕΟΤ εξωτερικού και των ΠΥΤ. Το παρόν Σ.Ν. παρεμβαίνει αποσπασματικά για άλλη μια φορά προς αυτή την κατεύθυνση μεταφέροντας και υπερσυγκεντρώνοντας αρμοδιότητες στο Υπουργείο από τον ΕΟΤ και τον ΟΤΕΚ αρκετές από τις οποίες είναι μάλιστα και εκτελεστικού χαρακτήρα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η αδειοδότηση τουριστικών επενδύσεων, η εφαρμογή προγραμμάτων ειδικών μορφών τουρισμού, η λειτουργία τουριστικών σχολών κ.λπ. Απαραίτητη είναι η αξιοποίηση υπαρχουσών μελετών σχετικά με την διάρθρωση των αντίστοιχων φορέων (Υπουργείων/Οργανισμών Τουρισμού) του εξωτερικού. Ο εκσυγχρονισμός και περιορισμός του κράτους απαιτεί μια διαφορετική αντίληψη και τομές. Εκτιμάται επίσης ότι η ασάφεια που διατρέχει την κατανομή αρμοδιοτήτων, των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων αδειοδότησης ανάμεσα στο Υπουργείο, την ΚΥ, του ΕΟΤ και τις ΠΥΤ, θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα. Τέλος, είναι επιβεβλημένο στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του κρατικού μηχανισμού να επιτευχθεί παράλληλα και η "αποσυγκέντρωση" αρμοδιοτήτων με μεταφορά μέρους αυτών στους κλαδικούς φορείς του τουρισμού.