• Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η ανάγκη δημιουργίας Παρατηρητηρίου Τουρισμού έχει επισημανθεί εδώ και πολλά χρόνια. Όμως όταν αναφερόμαστε σε "παρατηρητήριο τουρισμού" πρέπει να εννοούμε μια "οντότητα" σε ιδανική μορφή μια ανεξάρτητη επιστημονική μονάδα (έστω μια αντίστοιχη υπηρεσιακή μονάδα) η οποία θα καθοδηγείται ή/και εποπτεύεται από μια επιτροπή όπως η αναφερόμενη. Σε ό,τι αφορά την προτεινόμενη επιτροπή θα πρέπει να περιληφθεί α) εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, β) εκπρόσωπος του ΕΟΤ και γ) εκπρόσωποι των βασικών κλαδικών φορέων του τουρισμού, όπως ο ΗΑΤΤΑ.