• Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    παρ.1 Είμαστε αντίθετοι με την έκδοση νέων αδειών ΔΧ λεωφορείων με μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία γιατί θα υποβαθμιστεί το επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Όταν ακόμα και στα 9θέσια ΙΧ τίθεται το όριο των 7 ετών (υπερβολική δέσμευση), δεν είναι δυνατό να επιτρέπεται να τίθενται σε κυκλοφορία μεταχειρισμένα λεωφορεία στην περίπτωση των νέων αδειών. Σημειώνεται ότι τα euro IV λεωφορεία ξεκίνησαν να παράγονται το 2004. Ποιός εκσυγχρονισμός θα υπάρχει με λεωφορεία 9 ετών? παρ.2 Η προσθήκη των παραγράφων 4 και 5 έρχεται απλώς να καλύψει κενά που δεν είχαν ξεκαθαριστεί στις κατά καιρούς ΚΥΑ.