• Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Με την παράγραφο Η2 του παραπάνω νόμου δόθηκε επιτέλους η δυνατότητα και στα τουριστικά γραφεία να αποκτήσουν επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκίνητα για άσκηση του έργου τους. Όμως η διατύπωση της διάταξης αυτής είναι εξαιρετικά προβληματική. Με κατεπείγον έγγραφο κατά την ημέρα κατάθεσης του Σ.Ν. προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, που κοινοποιήθηκε και στο Υπουργείο Τουρισμού (βλ. ΑΠ255/2012 από 5/11/2012) ο ΗΑΤΤΑ επισήμανε κάποιο από τα προβλήματα που υπάρχουν. Η διατύπωση του άρθρου είναι σωστή, δεν είναι όμως επαρκής. Απαιτείται πλήρης αναδιατύπωση της σχετικής διάταξης του Ν.4093/2012.