• Σχόλιο του χρήστη 'Στέφανος Πούλιος' | 28 Ιανουαρίου 2013, 16:42
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Υπάρχει μεγάλη ασάφεια στην παραγραφο 1 για τα condo hotels. Με ποιο σκεπτικό προκύπτουν οι 6 μήνες κατ’ έτος και το ελάχιστον των 20 ετών, ως προς την υποχρέωση να παραχωρούνται στο φορέα της τουριστικής επιχείρησης ελεύθερα για χρήση τμήματα του ξενοδοχείου ? Είναι προβληματική και δυσνόητη η διατύπωση. Προχειρότητα και βιασύνη. Χρειάζονται διευκρινίσεις και παράταση της διαβούλευσης,.