• Σχόλιο του χρήστη 'Spyros Athanassiou' | 28 Ιανουαρίου 2013, 16:16
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Δεν είναι καθόλου σαφές για ποιο λόγο και μια ποιο σκεπτικό γίνεται η αλλαγή στο ν. 4002/2011 (άρθρο 8)΄. Πώς προκύπτει το 50%. Η ασάφεια δυστυχώς δεν βοηθάει να αντιληφθούμε τη φιλοσοφία του νομοθέτη. Επιβάλλονται διευκρινίσεις και να επανέλθει το νομοσχέδιο στη διαβούλευση.