• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ & ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ' | 28 Ιανουαρίου 2013, 18:16
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Τυρός 27/1/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΩΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ. Θέμα: Κατάθεση απόψεων στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Ν/Σ με θέμα: «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις». Το Δ.Σ. έλαβε υπόψη του τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 14 «Τουριστικές επαύλεις» του ν/σ, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες επαύλεων να τις εκμισθώνουν μέχρι τρείς μήνες ανά έτος, με ιδιωτικό συμφωνητικό, χωρίς να υποχρεούνται να διαθέτουν άδεια ΕΟΤ, ούτε να έχουν κάνει ανάλογη έναρξη επιτηδεύματος, όπως ισχύει και εφαρμόζεται στους νόμιμους επιχειρηματίες του κλάδου και κυρίως το γεγονός ότι, η ψήφιση αυτού του άρθρου θα επιφέρει τεράστια ζημιά στο τουριστικό προϊόν, στην Ελληνική οικονομία, στα έσοδα των Δήμων και φυσικά στους νόμιμους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι η υπαγωγή των «Τουριστικών επαύλεων» στα μη «κύρια Τουριστικά καταλύματα» του ισχύοντος σήμερα Νόμου και επιπρόσθετα, η θέσπιση ειδικού – ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας αυτών, το οποίο απαλλάσσει, για αδιευκρίνιστους λόγους, τους ιδιοκτήτες τους από το σύνολο των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων που διέπουν τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και άλλων κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων κάθε μορφής. Το Δ.Σ. της Ενώσεως διατυπώνει τις εξής παραδοχές - διαπιστώσεις: Εμείς οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων έχουμε επενδύσει σοβαρά κεφάλαια για την κατασκευή και λειτουργία των μονάδων μας, προκειμένου να καλύπτουν τις προδιαγραφές ΕΟΤ και έχουμε ακολουθήσει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, επωμιζόμενοι το αντίστοιχο κόστος. Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας ενός τουριστικού καταλύματος, έχουν διενεργηθεί αυστηροί έλεγχοι, προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία, που επαναλαμβάνονται τακτικά, όπως: πυρασφάλειας, υγιεινής, στατικής επάρκειας, διάθεσης αποβλήτων, σύνδεσης με δίκτυο υδροδότησης, αρχιτεκτονικής καταλληλότητας, κτλ και έχουν ληφθεί οι αντίστοιχες εγκρίσεις και άδειες. Εμείς οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων καταβάλουμε ασφαλιστικές εισφορές και είμαστε μέλη του αντίστοιχου επιμελητηρίου. Εμείς οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων τηρούμε τα προβλεπόμενα, από τον Κ.Β.Σ., φορολογικά έντυπα και βιβλία, αποδίδουμε ΦΠΑ, πληρώνουμε τον προβλεπόμενο Φόρο Εισοδήματος, καθώς και το ειδικό τέλος παρεπιδημούνταν υπέρ του οικείου Δήμου. Εμείς οι επιχειρηματίες του τουρισμού προσπαθούμε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, γιατί αυτή είναι η κύρια και σε πολλές περιπτώσεις μοναδική μας απασχόληση, συμβάλουμε σε σημαντικό βαθμό στην οικονομία της Χώρας μας και στην τοπική οικονομία και αποτελούμε έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης και εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας. Το προϊόν που διαθέτουμε, (κτιριακές υποδομές, παρεχόμενες υπηρεσίες, φιλοξενία, επικοινωνιακή πολιτική με τον πελάτη, κτλ) ως αποτέλεσμα, επαγγελματικής πείρας, κόπων και θυσιών, συνιστούν την εικόνα που κρατάει ο πελάτης – παραθεριστής και ταυτίζεται με την εικόνα της χώρας γενικότερα. Ο Κλάδος μας μαστίζεται από τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης αλλά και από την παράνομη λειτουργία μονάδων που δεν διαθέτουν νόμιμη άδεια, τις οποίες η πολιτεία και οι Δήμοι αδυνατούν να ελέγξουν. Για τους λόγους αυτούς η ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ομόφωνα δηλώνει την αντίθεσή μας στις διατάξεις του άρθρου 14 του σχεδίου Νόμου για τους παρακάτω λόγους: 1. Διότι καταστρατηγείται το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των μονάδων τουριστικής εκμετάλλευσης και επιτρέπει στον οποιονδήποτε ιδιοκτήτη ενός ακινήτου, που δεν διαθέτει άδεια ΕΟΤ, να παρέχει τουριστικές υπηρεσίες, χωρίς έλεγχο, με ειδικό – προνομιακό φορολογικό και λειτουργικό καθεστώς, που θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των νόμιμων επιχειρηματιών του κλάδου μας. 2. Το κράτος και οι Δήμοι θα υποστούν σημαντική απώλεια εσόδων από τη λειτουργία αυτών των επαύλεων του άρθρου 14. Ειδικά οι Δήμοι θα αναγκάζονται να περεχούν δημοτικές υπηρεσίες με αυξημένο κόστος, ενίοτε σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως αποκομιδή απορριμμάτων, ύδρευσης, καθαριότητας, κτλ, χωρίς ανάλογα έσοδα, διότι η ειδική φορολογική μεταχείριση των επαύλεων δεν επιτρέπει την επιβολή και είσπραξη του ειδικού τέλους παρεπιδημούντων που πληρώνουν οι υπόλοιποι επιχειρηματίες του κλάδου. 3. Ελλοχεύει κίνδυνος σοβαρής υποβάθμισης του τουριστικού προϊόντος και δυσφήμησης της χώρας μας, λόγω αφενός της παροχής του από μη ειδικούς, ιδιοκτήτες ακινήτων – επαύλεων και αφετέρου της αδυναμίες ελέγχου της πολιτείας, λόγω ειδικού καθεστώτος λειτουργίας. 4. Η εφαρμογή του άρθρου 14 θα δημιουργήσει συνθήκες περαιτέρω εξάπλωσης του φαινομένου της παραοικονομίας που σχετίζεται με τη λειτουργία χώρων φιλοξενίας χωρίς την προβλεπόμενη άδεια. 5. Η πρόβλεψη μισθωτικής περιόδου διάρκειας τριών μηνών, (στο ίδιο φυσικό πρόσωπο !!!, δηλαδή όχι μία σύμβαση ανά ακίνητο ένα έτος !!!), που ισοδυναμεί χρονικά με μία καλή τουριστική σαιζόν για το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας – για την περιοχή μας, η τρίμηνη διάρκεια είναι υπερδιπλάσια της τουριστικής περιόδου – όχι μόνο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για την προστασία του κλάδου μας, αλλά θα αποτελέσει «ταφόπλακα» για όλες τις μικρομεσαίες τουριστικές μονάδες, γιατί θα συνδυαστεί και με φαινόμενα διαδοχικής φιλοξενίας περισσοτέρων προσώπων, εντός της ίδιας μισθωτικής περιόδου, με πρωτοβουλία του μισθωτή. 6. Η διάταξη του άρθρου 14 θα δώσει χώρο για την εξάπλωση συνθηκών φοροδιαφυγής, παράνομης εργασίας, παροχής κακών τουριστικών υπηρεσιών και οικονομικού μαρασμού του κλάδου μας. 7. Και τέλος γιατί, θα υποστούμε τεράστια και μη αναστρέψιμη οικονομική ζημιά, από την εφαρμογή του άρθρου 14 του συγκεκριμένου σχεδίου Νόμου. Σύμφωνα με ανωτέρω το Δ.Σ. της Ενώσεως δηλώνει κατηγορηματικά την αντίθεσή του με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 14 ν/σ με θέμα: Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις» και ζητά την απόσυρσή του. Ο Πρόεδρος Για το Δ.Σ. Ο Γενικός Γραμματέας Ανεζύρης Νίκος Ντουζένης Χριστόφορος Για την κοινοποίηση Ο Εξουσιοδοτημένος Σύμβουλος Στυλιανός Τσουκάτος