• Σχόλιο του χρήστη 'Θεμιστοκλής Μπαλάσκας' | 29 Ιανουαρίου 2013, 01:27
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στην παρ. 1.γ του άρθρου 1, οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων του ΕΟΤ, (χωρίς σχετική αναφορά στον τίτλο του άρθρου), μεταφέρονται στο Υπουργείο Τουρισμού. Το Τμήμα αυτό αποτελεί την συνέχεια της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που κατά την διάρκεια της πέραν των εξήντα (60) ετών λειτουργίας της με τις διάφορες ονομασίες που κατά καιρούς είχε, αποτέλεσε με επιτυχία μοχλό πραγματοποίησης των στόχων της Τουριστικής Πολιτικής. Η πληθώρα των έργων που εκτέλεσε, αποτέλεσαν πρότυπα μίμησης από άλλους δημόσιους φορείς και κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα. Το λάθος της υποβάθμισης της Διεύθυνσης Γ σε Τμήμα Β6 (Ν.2636.08), γρήγορα έγινε αντιληπτό, όταν κατανοήθηκε η ανάγκη ύπαρξης φορέα υλοποίησης δημόσιων έργων στον τουριστικό τομέα και δεν αναδείχθηκε κανείς άλλος αξιόπιστος τουριστικός φορέας κατασκευής ειδικών τουριστικών έργων εκτός από τον ΕΟΤ που έχει παράδοση, εμπειρία και τεχνογνωσία. Ετσι τα τελευταία χρόνια, ακόμη και ως απλό Τμήμα, ολοκλήρωσε με επιτυχία έργα του Γ’ ΚΠΣ και υλοποιεί έργα του ΕΣΠΑ. Δεν δίνει κανένα πλεονέκτημα η αφαίρεση αρμοδιοτήτων από ένα δοκιμασμένο δημόσιο φορέα όπως είναι ο ΕΟΤ, με καθορισμένα αποφαινόμενα όργανα (Π.Δ. 214/87) κατασκευής δημόσιων έργων και επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας για έργα του ΕΣΠΑ και η δημιουργία νέου φορέα στο Υπουργείο Τουρισμού, όταν μάλιστα έχει καθιερωθεί η υλοποίηση δημόσιων έργων να γίνεται από φορείς που εποπτεύονται από Υπουργεία και όχι από τις κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων. Το Υπουργείο Τουρισμού είναι το επιτελικό όργανο χάραξης της τουριστικής αποστολής και ο ΕΟΤ όργανο εφαρμογής της. Η προσπάθεια να αναδειχθεί το Υπουργείο Τουρισμού, σε φορέα υλοποίησης έργων, όχι μόνο δεν υπηρετεί την αποστολή του, αλλά είναι σίγουρο ότι θα αποτύχει, γιατί δεν έχει ούτε επαρκές, ούτε έμπειρο προσωπικό, με κίνδυνο καθυστέρησης ή απένταξης έργων του ΕΣΠΑ που υλοποιούνται και το οποίο αποτελεί το μοναδικό αναπτυξιακό εργαλείο. Θα πρέπει οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ΕΟΤ, ως μόνος αξιόπιστος φορέας υλοποίησης τουριστικών έργων και εφαρμογής τουριστικής πολιτικής, να αναβαθμισθούν σε Διεύθυνση με οργάνωση σε Τμήματα Μελετών, Κατασκευών και Ελέγχου έργων, όπως ήταν και παλαιότερα. Ομοίως και το Τμήμας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί υπηρεσία του ΕΟΤ, διότι το αντικείμενό του αφορά εφαρμογή τουριστικής πολιτικής και όχι επιτελική χάραξη πολιτικής.