• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ' | 29 Ιανουαρίου 2013, 07:53
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στις γενικές χρήσεις γης μήπως να προβλεφθεί ρητά το μέγεθος των συνεδριακών κέντρων( μέχρι 1000 θέσεων πχ) που θα αναπτυχθεί ,ο φορέας αδειοδότησης (δήμος ή ΕΟΤ ) και να καθορίζονται με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Τουρισμού οι όροι, προυποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την λειτουργία υων χρήσεων αυτών .Επίσης να καθορισθεί σαφώς ότι η ανάπτυξη τέτοιων χρήσεων θα είναι εναρμοσμένη και σύμφωνη με τις ειδικές και γενικές πολεοδομικές διατάξεις ,όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν .