• Σχόλιο του χρήστη 'WWF Ελλάς, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS' | 29 Ιανουαρίου 2013, 09:26
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η τέταρτη παράγραφος συμπληρώνει την «παράγραφο 2» του άρθρου 11 ν. 3498/2006. Ωστόσο, το άρθρο αυτό δεν φαίνεται να έχει (αριθμημένη) «παράγραφο 2». Σε κάθε περίπτωση, αφορά την λήψη άμεσων μέσων προστασίας για την αποτροπή κινδύνου για τους ιαματικούς φυσικούς πόρους. Πέρα από το γεγονός ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δεν έχει σχέση με το υπόλοιπο άρθρο, απουσιάζει από το νομοσχέδιο μία ενίσχυση της προστασίας των ιαματικών φυσικών πόρων από την υποβάθμιση και την ρύπανση των υδάτων. Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι ιαματικοί φυσικοί πόροι δεν εξαιρούνται από την κοινοτική νομοθεσία περί υδάτων.