• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ N. ΧΑΝΙΩΝ' | 29 Ιανουαρίου 2013, 10:35
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου και συγκεκριμένα στο άρθρο 3, παρατηρήσαμε την αναφορά που γίνεται ως προς την μεταφορά αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού και πιο συγκεκριμένα της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης στην Αθήνα. Η ενέργεια αυτή μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, δεδομένου ότι η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης (ΕΟΤ Ηρακλείου) επιτελεί σημαντικό έργο, δρα με γρήγορα αντανακλαστικά και εξυπηρετεί άμεσα όλους τους επιχειρηματίες της Κρήτης, οπότε είναι απαραίτητη για την εύρυθμη, γρήγορη και αποτελεσματική τακτοποίηση υποθέσεων των 1.600 ξενοδοχειακών μονάδων αλλά και των υπολοίπων περίπου 5.000 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Κρήτη και εποπτεύονται, ελέγχονται και αδειοδοτούνται από τον ΕΟΤ . Μέχρι σήμερα, η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης παρά τον όγκο των, υπό την εποπτεία της , επιχειρήσεων έχει καταφέρει να επιτύχει την άμεση εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με αυτή επιχειρήσεων, όπως διαπιστώνουμε από τα μέλη μας. Η οποιαδήποτε μεταφορά υπηρεσιών, της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης, ΕΟΤ Ηρακλείου στην Αθήνα, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στον τουριστικό, αλλά και γενικότερα σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους που εμπλέκονται με τον τουρισμό, ενώ παράλληλα θα αυξηθούν η γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις, επίσης θα εκτιναχθεί το κόστος λόγω της ανάγκης μετακινήσεων εκατοντάδων επιχειρηματιών προς την Αθήνα και αντίστοιχα υπαλλήλων του ΕΟΤ προς την Κρήτη, όταν όλοι προσδοκούμε τη δραστική μείωση των παραπάνω. Ευελπιστούμε λοιπόν, στην ενίσχυση των Περιφερειακών Υπηρεσιών και ιδιαίτερα της Περιφερειακής Υπηρεσίας Κρήτης, στα πλαίσια της αποκέντρωσης των υπηρεσιών και της καλύτερης εξυπηρέτησης του επιχειρηματικού κόσμου, που εμπλέκεται με τον Τουρισμό.