• Σχόλιο του χρήστη 'Πέτρος' | 29 Ιανουαρίου 2013, 11:48
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Με την μεταφορά αρμοδιοτήτων, θα έχουμε ανάλογο αποτέλεσμα όπως με την μεταφορά των ΠΥΤ στην περιφέρεια, που επιχειρήθηκε από την κα παπανδρέου βάσω, απόφαση που απέτυχε παταγωδώς. Το νομοσχέδιο πρέπει να κινηθεί στην θέσπιση και δημιουργία πλαισίου στήριξης του Οργανισμού και των υπαλλήλων του, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να είναι δημιουργικός και να έχει αποτελεσματικό ρόλο στις αρμοδιότητές του. Αναφέρω μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα : 1. Δημουργία τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου με αυστηρή τήρηση και παρακολούθηση των διαδικασιών,καθώς και θέσπιση νέων όπου χρειάζεται. 2. Αναβάθμιση και δημιουργία ενιαίου μηχανογραφημένου on line συστήματος ώστε να έχουν πρόσβαση όλοι οι τουριστικοί φορείς της χώρας καθώς και τα Υπουργεία,σχετικά με τα στοιχεία όσον αφορά την νόμιμη λειτουργία όλων των τουριστικών επιχειρήσεων(βρίσκεται ήδη σε αρχικό στάδιο επεξεργασίας, αλλά με πολλές ελείψεις, ΜΗΤΕ, ΜΗτρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων) 3. Θωράκιση ελεγκτικών οργάνων, ώστε να τους δίνεται η ευελιξία και η δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις άμεσα, εισπρακτικές, λειτουργικές κτλ. 4. Δημιουργία τμημάτων εκπαίδευσης ώστε όλο το προσωπικό να καταρτίζεται και να αξιολογείται συνεχώς.