• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ' | 29 Ιανουαρίου 2013, 12:52
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του τελικού νομοσχεδίου οι παρακάτω παρατηρήσεις του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας: Α) Στο Άρθρο 23 παρ. 1α, παρακαλούμε να διορθωθεί η ονομασία του υπό ιγ. Χιονοδρομικού Κέντρου, αντί του: "ιγ. Βερμίου, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας" στην ορθή ονομασία: "ιγ. 3-5 Πηγάδια Βερμίου, Νάουσα, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας". Β) Στο Άρθρο 23 παρ. 1β, προκειμένου να αποφευχθούν ασάφειες και δυσχέρειες στον σωστό καθορισμό της κάλυψης και οικοδομησιμότητας των οριοθετούμενων περιοχών, εξαιτίας δυνητικών ιδιοκτησιακών ζητημάτων, αναγκαιότητας για έλεγχο αρχικά των χρήσεων γης (ρυθμίσεις από ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΕΠΧΣΑΑ τουρισμού, προστατευόμενες περιοχές Natura κλπ), αλλά και της πιθανής απαίτησης για έκδοση νέων διοικητικών πράξεων (π.χ. πράξεις χαρακτηρισμού εκτάσεων από δασαρχεία, βεβαιώσεις ΚΕΔ και διευθύνσεων γεωργίας κλπ), προτείνεται: να αντικατασταθεί η διατύπωση του τελευταίου εδαφίου: «Τα τοπογραφικά διαγράμματα του προηγούμενου εδαφίου συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, σύμφωνα με το ν.651/1977, σχετικά με τη δυνατότητα οικοδόμησης ή μη των διαφόρων τμημάτων και θεωρούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΟΤ.» με την εξής διατύπωση, η οποία υιοθετήθηκε στο άρθρο 53 παρ. 4 του Ν. 4042/2012 (για το Χ/Κ Παρνασσού), και αναφέρει: «Τα τοπογραφικά διαγράμματα του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΟΤ. Επί των παραπάνω εκτάσεων επιτρέπονται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, εργασίες συντήρησης, επισκευής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και βελτίωσης έργων υποδομής εξυπηρέτησης των εγκαταστάσεων μετά από την έκδοση των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών». ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ