• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ' | 29 Ιανουαρίου 2013, 13:04
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η Ένωση Χιονοδρομικών Κέντρων Ελλάδος (ΕΧΚΕ) χαιρετίζει την προσπάθεια του Υπουργείου Τουριστικής ανάπτυξης για τη διευθέτηση εκκρεμοτήτων που χρονίζουν εδώ και δεκαετίες στο χώρο των χιονοδρομικών κέντρων . Κατά την ΕΧΚΕ, στόχος των διευθετήσεων θα πρέπει να είναι αφ ενός η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των Χιονοδρομικών Κέντρων της χώρας και αφ ετέρου η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξή τους. Ως προς τα επί μέρους ζητήματα που αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 23 του παρόντος νομοσχεδίου, επισημαίνουμε τις βασικές μας παρατηρήσεις, τις οποίες ολοκληρωμένα θα διατυπώσουμε και εγγράφως προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Α. Στην παράγραφο 1.α.η, σημειώνουμε ότι στο Μέτσοβο , εκτός από το παλαιό ΧΚ στη θέση « Πολιτσές», από φέτος λειτουργεί και το ΧΚ στη θέση Ανήλιο Μετσόβου. Β. . Στην παράγραφο 1.α.ιγ, θα πρέπει να αναφέρεται ως 3-5 Πηγάδια , Νάουσα , Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. Γ. Στην παράγραφο 2 α γίνεται αναφορά στα απαιτούμενα για την έκδοση σήματος δικαιολογητικά , βάσει της υπ’ αριθμ. Τ/11754/2003 απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης «Προϋποθέσεις έκδοσης-χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων». Τα δικαιολογητικά αυτά διαχωρίζονται κυρίως σε αυτά που αφορούν στις πάγιες εγκαταστάσεις, όπως έγκριση κανονισμού λειτουργίας αναβατήρων , πυρασφάλεια , σχέδιο διάσωσης, κλπ και σε αυτά που αφορούν στη διοίκηση και στελέχωση ενός ΧΚ, όπως αντίγραφο ποινικού μητρώου, σύμβαση με ιατρό , ορισμό προϊσταμένου εκμετάλλευσης κλπ. Επειδή τα στελέχη διοίκησης και λειτουργίας είναι μεταβαλλόμενα και όχι σταθερά, προτείνουμε το σήμα λειτουργίας να χορηγείται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν στις πάγιες εγκαταστάσεις και των σχετικών παραβόλων. Προϋπόθεση όμως για τη λειτουργία των ΧΚ να είναι η προσκόμιση από τον φορέα διαχείρισης κάθε ΧΚ προς την αρχή Ελέγχου, πριν τη χειμερινή περίοδο ή/και όποτε η Αρχή Ελέγχου θα καθορίσει, των λοιπών δικαιολογητικών που αφορούν στο έμψυχο δυναμικό των ΧΚ. Περισσότερες και πλέον εξειδικευμένες επισημάνσεις θα γίνουν με έγγραφο που θα ακολουθήσει καθώς και με επικοινωνία με τα στελέχη του Υπουργείου. Για την ΕΧΚΕ Ο πρόεδρος Παππάς Χρήστος