• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΟΜΠΙΛΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ' | 29 Ιανουαρίου 2013, 13:36
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Σχολιασμός Σχεδίου Νόμου περί αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού…..και λοιπές διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 1, § 1,α Η προσπάθεια κατανόησης και σχολιασμού του παρόντος σχεδίου νόμου γίνεται με βάση την αποδοχή ότι το Υπουργείο έχει την επιτελική αρμοδιότητα και ο ΕΟΤ την εκτελεστική. Υπό αυτό το πρίσμα, και πριν από το παρόν νομοσχέδιο, το Yπουργείο Τουρισμού ενέκρινε τα προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα και ενίσχυσης του Eσωτερικού Tουρισμού, που η Δ/νση Μελετών και Επενδύσεων και το Τμήμα Νέων Μορφών Τουρισμού σχεδίαζε , προκήρυσσε και υλοποιούσε και υλοποιεί. Το Τμήμα εργάζεται με επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια, συνεπικουρούμενο από τις διάφορες υπηρεσίες, τις οποίες ο Οργανισμός διαθέτει και ανάλογα με τη φάση του έργου μπορούν να βοηθήσουν, υπηρεσίες αποκεντρωμένες όπως των ΠΥΤ, υπηρεσίες της αντίστοιχης Δ/νσης Επιθεώρησης, Οικονομικές κλπ. Η εφαρμοζόμενη ανακύκλωση προσωπικού στο Τμήμα, έχει δώσει την ευκαιρία σε μεγάλο ποσοστό υπαλλήλων να «μπολιαστεί» με το πνεύμα και την εμπειρία των διαφόρων προγραμμάτων, όπως «Τουρισμός για όλους» «Τουρισμός τρίτης ηλικίας», «Τουρισμός για Νέους» κ.ά. ώστε να μπορούμε να πούμε ότι πλέον αποτελεί βιωματική εμπειρία και τεχνογνωσία ευρύτερα του ΕΟΤ. Η προβλεπόμενη μεταφορά της αρμοδιότητας στο Υπουργείο, φοβούμαστε ότι, δεν εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις, λόγω έλλειψης εμπειρίας και «αντένων» να εξυπηρετήσει το κοινωνικό σύνολο και τον κλάδο των καταλυμάτων πιο αποτελεσματικά, ενώ έρχεται σε αντίφαση με τον επιτελικό ρόλο του Υπουργείου. Η παρακολούθηση παράλληλα Συνεδρίων των διεθνών αντίστοιχων Οργανισμών , η ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών, που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, έχει εμπλουτίσει και προάγει τη σκέψη των στελεχών του Τμήματος προς όφελος των προγραμμάτων και των τελικών δικαιούχων, εμπειρία που δεν μεταφέρεται, κατά τη γνώμη μου, άμεσα με την μεταφορά αρμοδιοτήτων. ΑΡΘΡΟ 1, § β Τμήμα Τουριστικών Επενδύσεων και Ενημέρωσης Επενδυτών/Διεύθυνσης Μελετών και Επενδύσεων ΕΟΤ Η αρμοδιότητα του Τμήματος Τουριστικών Επενδύσεων της Δ/νσης Μελετών και Επενδύσεων έχει εφαρμοστικό χαρακτήρα, παρέχοντας ευρεία και εξειδικευμένη πληροφόρηση επί των επενδυτικών προγραμμάτων που ισχύουν κάθε φορά, προκηρυσσόμενα από διάφορα Yπουργεία ή Yπηρεσίες, τα οποία ενισχύουν άμεσα ή έμεσα, συνολικά ή για κάποιες δράσεις, τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο τις μεγαλύτερες όσο και τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές του κλάδου. Ενημερώνει το επιχειρηματικό κοινό για τις προϋποθέσεις επιχορήγησης, την ισχύουσα νομοθεσία, προδιαγραφές, διαδικασία εγκρίσεων κλπ . Το Τμήμα Τουρ. Επενδύσεων έχει εξυπηρετήσει και εξυπηρετεί κάθε προβλεπόμενη από τον εκάστοτε επενδυτικό - αναπτυξιακό νόμο , ειδική τουριστική διαδικασία, που προλειαίνει το έδαφος εφαρμογής του, όπως συντονισμό και δημιουργία Ο.Ε και επιτροπών για σύνταξη προδιαγραφών για έργα ειδικής τουριστικής υποδομής (βλ. συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, θεματικά πάρκα κ.ά). Επίσης εξυπηρέτησε στην εφαρμογή πολλών αναπτυξιακών - επενδυτικών νόμων με τη χορήγηση «ειδικών γνωματεύσεων» για την τήρηση ή μη των προϋποθέσεων του ίδιου του αναπτυξιακού σε συνδυασμό με τη τουριστική νομοθεσία για την ίδρυση νέων ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας. Χορηγούσε, μέχρι την ενεργοποίηση της ΕΥΠΑΤΕ, που του αποσπά την αρμοδιότητα, την προβλεπόμενη έγκριση σκοπιμότητας για την ίδρυση εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής (βλ συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, θεματικά πάρκα κ.ά) κεντρικά, για το σύνολο της χώρας. Το Τμήμα συμβάλλει στη διαμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής με σχετικές εισηγήσεις όπως έπραξε και στα πλαίσια της πρόσφατης διαβούλευσης για τροποποίηση του επενδυτικού νόμου, καταθέτοντας ολοκληρωμένες προτάσεις μέσω του Υπουργείου Τουρισμού, αφού έλαβε υπόψη πάγια αιτήματα της αγοράς και τις θέσεις των συλλογικών φορέων του κλάδου. Έχει μια ενεργή δραστηριότητα πάνω από 25 χρόνια και μια εμπειρία όλων των ΚΠΣ, διότι μέχρι το Γ΄ΚΠΣ υπήρξε φορέας πρότασης πολλών επιτυχημένων προγραμμάτων (βλ. «ελληνική κουζίνα», «ποιοτικός εκσυγχρονισμός μικρών καταλυμάτων» κ.ά) ενώ σήμερα επικουρεί συμμετέχοντας σε Κεντρικές Επιτροπές Αξιολόγησης Προγραμμάτων ΕΣΠΑ . Διαθέτει , ως Τμήμα της Δ/νσης Μελετών και Επενδύσεων διαχειριστική επάρκεια, πιστοποιημένη από την ΕΥΔ /ΥΠΑΝ, για προκήρυξη δράσεων ενταγμένων στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Το Υπουργείο Τουρισμού δεν χρειάζεται τις αρμοδιότητες «πληροφόρησης τουριστικού επιχειρηματικού κοινού», μικρομεσαίων κυρίως τουρ. επιχειρήσεων, ό,τι στην πραγματικότητα έμεινε μετά την αποψίλωση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος από την Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου και την ΕΥΠΑΤΕ. Το Υπουργείο Τουρισμού διαθέτει στο οργανόγραμμά του Δ/νση Επενδύσεων για να εξυπηρετήσει τον επιτελικό ρόλο του στρατηγικού Σχεδιασμού των Επενδύσεων. Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Τμήματος , μέσω της απορρόφησης των αρμοδιοτήτων του από την ΕΥΠΑΤΕ (άρθρο 1) και στη συνέχεια μεταφοράς στο Υπουργείο, (άρθρο 2), όπως προτείνεται στο παρόν σχέδιο νόμου, δεν προδικάζει τη καλύτερη εξυπηρέτηση των ΜΜΕ επιχειρήσεων του τουρισμού. Εάν είχε προηγηθεί κάποια έρευνα αγοράς , θα αναδείκνυε την έξωθεν καλή μαρτυρία για τον αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας του Τμήματος Τουριστικών Επενδύσεων με συνεργαζόμενες υπηρεσίες, ΕΦΔ και κοινό. Αυτή η καλή του λειτουργία το έκανε αποδέκτη προσκλήσεων για να προσφέρει τη σωρευμένη γνώση και εφαρμοζόμενη επενδυτική πολιτική για μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού στον Ελλαδικό χώρο και να συμμετέχει σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ευρωπαϊκά Προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό (βλ. ότι είναι Partner σε 2 έργα Equal στο πρόσφατο παρελθόν και σήμερα σε ένα Interreg και ως διακρατικός εταίρος συμμετέχει σε 2 προγράμματα ΕΚΤ του Κοινοτικού πλαισίου της Ρουμανίας, συνεργαζόμενο με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, αναδεικνύοντας τις εφαρμοσμένες πολιτικές του Οργανισμού στην ανάπτυξη ΜΜΕ του τουρισμού στην Ελληνική Περιφέρεια) Η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ), που πρόσφατα συστήθηκε στον ΕΟΤ ( άρθρο 12 του ν.4002/2011 και τροποποιήθηκε με άρθρο 148 του ν.4070/2012) δεν έχει αρμοδιότητα για το σύνολο των επενδύσεων αλλά για τις μεγάλες από άποψη δυναμικότητας ξενοδοχειακές μονάδες, τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα και όλες τις εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής. Συμπεράσματα: 1. Ένα Τμήμα και φυσικά έναν Οργανισμό που παράγει, εργάζεται, προσαρμόζεται στις εξελίξεις των καιρών και προσφέρει «δεν τον πειράζεις» κατά τις αρχές του management … 2. Η παρακαταθήκη είναι πολύτιμη και βαριά στους ώμους του ΕΟΤ, ας το σεβαστούν οι σχεδιάζοντες την αναμόρφωση του Τουρισμού, και ας ανοίξει πρώτα ένας καλόπιστος διάλογος των φορέων. Aπό το παρόν σχέδιο νόμου φαίνεται ότι δεν έχει προηγηθεί συγκεκριμένος σχεδιασμός στηριζόμενος σε μελέτες πρόσφατες ή μοντέλα επιτυχημένης λειτουργίας άλλων αναπτυγμένων τουριστικά χωρών, δεν προτείνεται διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΟΤ και Υπουργείου, που να εξασφαλίζουν τους διακριτούς τους ρόλους σε επιτελικό και εφαρμοστικό επίπεδο προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας.