• Σχόλιο του χρήστη 'Λάζαρος Γεωργιάδης (ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ)' | 29 Ιανουαρίου 2013, 13:02
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Γενικές Παρατηρήσεις ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ επί του σχεδίου νόμου Στα πλαίσια της διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού, συμμετέχουμε διατυπώνοντας την αγωνία μας για την υιοθέτηση της γενικότερης αρχής και φιλοσοφίας «fast track» και στον τομέα του τουρισμού ακολουθώντας την ευρύτερη εθνική αναπτυξιακή πολιτική με ολέθρια αποτελέσματα για το φυσικό περιβάλλον. Είναι σαφές ότι η κύρια πολιτική μέριμνα αφορά στην βιομηχανοποίηση του τουρισμού με λογιστικού τύπου αύξηση των μεγεθών και των αριθμών και μόνο χωρίς να συνυπολογίζεται η διατήρηση και βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σημαντικότερων τουριστικών προορισμών της χώρας, τόσο αυτών που αφορούν φυσική κληρονομιά, το τοπίο και την βιοποικιλότητα όσο και αυτών που σχετίζονται με το πολιτιστικό και δομημένο περιβάλλον. Θεωρούμε ως βασική και ουσιαστική έλλειψη την ανυπαρξία προβλέψεων, κανονισμών και υπηρεσιών του αναδιαρθρωμένου ΕΟΤ που να αφορούν την προώθηση, οργάνωση και ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, του οικοτουρισμού και ειδικότερα του τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές. Η ανάπτυξη του τουρισμού υπαίθρου, η ενίσχυση της κατάρτισης και της εκπαίδευσης του προσωπικού υπαίθριων δραστηριοτήτων, η αξιοποίηση και ενίσχυση των θεματικών περιβαλλοντικών κέντρων ενημέρωσης και η διατήρηση και ενίσχυση των δικτύων των μονοπατιών και των ορειβατικών διαδρομών ως βασικά εργαλεία για τις νέες μορφές τουρισμού στην ηπειρωτική-ορεινή κυρίως Ελλάδα, δεν φαίνεται να αποτελούν αντικείμενο της πολιτικής του «νέου ΕΟΤ». Εκτός από τον ότι ο τουρισμός αντιμετωπίζεται και προωθείται μόνο στην βιομηχανική και εντατική του μορφή είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονισθεί ότι με τις νέες ρυθμίσεις: Α) Τροποποιείται και κατ’ επέκταση γίνεται παράβαση του ισχύοντα Εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό με την παράκαμψη της ήδη δρομολογημένης από το αρμόδιο ΥΠΕΚΑ διαδικασίας αναθεώρησης τού σχετικού Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της διαδικασίας εξέτασης των προτεινόμενων ρυθμίσεων από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, όπως σαφώς προβλέπεται από την ισχύουσα χωροταξική νομοθεσία. Β) Παρακάμπτεται η υποχρέωση της εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όπως προβλέπεται από το κοινοτικό δίκαιο.