• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Κολέτσος' | 29 Ιανουαρίου 2013, 14:01
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Σε σχέση με το προτεινόμενο νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του ΕΟΤ θα ήθελα να καταθέσω τους παρακάτω προβληματισμούς: 1. Το εν λόγω προτεινόμενο νομοσχέδιο θα πρέπει να στηρίζει την επιτυχή υλοποίηση της τουριστική πολιτικής της χώρας και να εντάσεται στα πλάισια ενός μέσο-μακροπρόθεσμου στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης και αναβάθμισης του τουριστικού μας προϊόντος, τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια αγορά, με συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και στόχους, με ευθυγράμμιση των δράσεων του κάθε επίσημου θεσμικού φορέα και με σαφή και διακριτό καταμερισμό αρμοδιοτήτων αυτών. 2. Οι προτεινόμενες μεταφορές αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Τουρισμού χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης και τεκμηριωμενης επιχειρηματολογιάς, καθώς ο ΕΟΤ είναι ο μόνος οργανισμός στην Ελλάδα που διαθέτει επιτυχημένο ιστορικό ετών, στελεχιακή ικανότητα, τεχνογνωσία και ετοιμότητα, όπως και τις αντίστοιχες οικονομίες επιχειρησιακής ευελιξίας και αποτελεσματικότητας, εκτελώντας επιτυχημένα την υλοποίηση της εκάστοτε τουριστικής στρατηγικής και πολιτικής της χώρας. Επίσης θα πρέπει να γίνει περαιτέρω ανάλυση και να συνυπολογισθεί το κενό που θα δημιουργηθεί στην υπάρχουσα ομαλή διαχείριση εποπτείας της τουριστικής αγοράς κατά την μεταφορά των αρμοδιοτήταν και αν θα μπορέσει να καλυφθεί αυτό το κενό έγκαιρα και αποτελεσματικά. Στην ίδια λογική προβληματισμού θα πρέπει να τεθεί και το θέμα της υλοποίησης των έργων και απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, που αυτή την στιγμή διαχειρίζεται ο ΕΟΤ και οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις δημιουργηθούν απο τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και της χρονοβόρας διαδικασίας αλλαγής αρμοδιοτήτων. 3. Η προτεινόμενη αναδιάρθρωση του ΕΟΤ θα πρέπει να επανεξεταστεί με στόχο την πραγματική αναβάθμιση του, καταστώντας τον ακόμα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό. Καταργώντας αναχρονιστικές διατάξεις του παρελθόντος και μέσα απο την ουσιαστική αναδιάρθρωση του οργανογράμματος και των δομών του, ο ΕΟΤ μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό πρότυπο εθνικού τουριστικού οργανισμού. Απελευθερώνοντας δημιουργικά και κεφαλαιοποιώντας αποτελεσματικά την ανεκμετάλλευτη μοναδική αξία που διαθέτει, τόσο σε επίπεδο συνέχειας, συσσωρευμένης τεχνογνωσίας, τουριστικής κουλτούρας και αντίληψης, όσο και σε επίπεδο ικανότητας, ταλέντου και στελεχιακού δυναμικού, είναι ικανός να διαχειριστεί επιτυχημένα την υλοποίηση της τουριστικής στρατηγικής και πολιτικής της χώρας μας.