• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' | 29 Ιανουαρίου 2013, 14:20
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παράγραφος 1. Η ένταξη των λεγόμενων εγκαταλελειμμένων οικισμών που διακρίνονται από κάποια θεσμική ασάφεια, απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό όσον αφορά στην εφαρμογή τρόπων ανάπτυξης «Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων». Η ενσωμάτωση οικισμών που ως σύνολο ή τμήμα έχουν ιδιαίτερο αξιόλογο ή/και μνημειακό χαρακτήρα δεν είναι εύκολα συμβατή με μια σύγχρονη, νέα τουριστική εγκατάσταση. Πρόταση: Αυτή η μορφή ανάπτυξης, θα πρέπει να έχει ως επιθυμητό αποτέλεσμα την αποκατάσταση του συνόλου, ή έστω του σχετικού τμήματος στην αρχική του μορφή σε συνδυασμό με προστασία του περιβάλλοντος αγροτικού χώρου ως αδόμητου. (εξέχον παράδειγμα η επιτυχημένη πολιτική που άσκησε ο ΕΟΤ πριν τέσσερις δεκαετίες: Βάθεια Μάνης, Οία Σαντορίνης, Πορταριά και Μακρυνίτσα Πηλίου, Μεστά Χίου κλπ.