• Σχόλιο του χρήστη 'Παπακωνσταντίνου Δημητριος' | 23 Φεβρουαρίου 2014, 10:06
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Προτεινόμενη εννοιολογική προσέγγιση πιο διευρυμένη για τον Αγροτουρισμό «Αγροτουρισμός» είναι η ειδική μορφή Τουρισμού η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας, εστίασης , αναψυχής , εκπαίδευσης και κατάρτισης και μεταποίησης με αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενη Α΄ύλη, με επιτόπου εμπορία των ιδιοπαραγόμενων προιόντων σε πιστοποιημένους χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή , μεταποίηση –με επιτόπου εμπορία ,και με ενέργειες κατάρτισης , συμμετοχικών δραστηριοτήτων προβολής της αγροτική παράδοσης όπως και με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου. 4 ΕΣΠΑ αναλώσαμε και ακόμα να προσεγγίσουμε εννοιολογικά σωστά τον αγροτουρισμό ! Γιατί ως αγροτουρισμός δεν μπορεί να νοηθεί μόνο η εστίαση και η διαμονή είναι και οι αποδράσεις στην ύπαιθρο για προμήθεια παραδοσιακών – Βιολογικών προϊόντων . Οι επισκέπτες ζητάνε να δούνε τις διαδικασίες παραγωγής ,να συμμετέχουν θεραπευτικά σε εργασίες μεταποίησης και παραγωγής και να γίνουν ομοτράπεζοι σε παραδοσιακές γιορτές και στις ανοικτές ημέρες του αγροκτήματος. Ας προσεγγίσουμε τον αγροτουρισμό με το ανοικτό πνεύμα των Ευρωπαίων Περιηγητών του Διαφωτισμού ,με ένα συναισθηματικό πάρε –δώσε των Αγρο-Περιηγητών με τα αγροκτήματα που επισκέπτονται Δεν έχει νόημα να περιορίσουμε τον αγροτουρισμό μόνο σε δραστηριότητες εστίασης και διαμονής . Αν θέλουμε να ζωντανέψει η ύπαιθρος με μικρά αγροκτήματα το νομικό πλαίσιο για τον αγροτουρισμό θα πρέπει να είναι πιο ανοικτό και να επιτρέπει στα πολύ μικρά αγροκτήματα να υπάρχουν με μια και μόνο άδεια για μια σειρά μικρές δραστηριότητες εντός τους αγροκτήματος που θα αναφέρονται ρητά θα ελέγχονται και θα πιστοποιούνται για να μη νοθεύεται ο ανταγωνισμός με άλλους κλάδους . Δεν μπορεί να είναι παράνομη δραστηριότητα ένας ξυλόφουρνος ! Δεν μπορεί να ισχύει αυτό που πλανάται σαν φήμη στους αγροσυνδικαλιστές ότι οι μικρο επαγγελματίες και πολυλειτουργικά αγροκτήματα αντιμετωπίζονται ως εστίες φοροδιαφυγής και ως τέτοια πρέπει να αποθαρρύνονται ή να συνενωθούν σε μεγάλες μονάδες για καλύτερο έλεγχο! Παπακωνσταντίνου Δημητριος Γεωπόνος Σύμβουλος www.agro-foods.com (6977239066) e-mail: ecogrev@gmail.com