• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ' | 23 Φεβρουαρίου 2014, 19:39
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Επειδή ναι μεν "η επανάληψις είναι η μητηρ της μαθήσεως", πλην όμως όταν πρόκειται περί νομοθεσίας καλόν είναι να αποφεύγονται άσκοπες και περιττές επαναλήψεις, ούτως ώστε να μην εκτίθεται ο νομοθέτης, υπενθυμίζω ότι σχετικώς με την πρόβλεψη του άρθρου 4 παρ. 5α,β,γ το θέμα έχει ήδη ρυθμιστεί με την παρ. 1 αρθρο 14 ν. 4179/2013 και άρθρο 42 Μέρος Δ΄ Μεταβατικές Διατάξεις του ιδίου νόμου. Εάν πρόθεση είναι να αντιμετωπισθεί η μη έκδοση εντός δύο (2) μηνών από της δημοσιεύσεως του νόμου 4179/2013 της υπουργικής αποφάσεως που προέβλεπε την ρύθμιση τεχνικών θεμάτων περί της μεταφοράς τότε η παρ. 5α΄ πρέπεινα τροποποιηθεί ως εξής: "Το προσωπικό που κατά την δημοσίευση του ν. 4179/2013 υπηρετούσε ... μεταφέτεαι ... " . Η επισήμανση αυτή υπακούει στην εναρμόνιση και συνέχεια του δικαίου, οι κανόνες το οποίου δεν πρέπει να δημιουργούν αοριστία και αντιφάσεις. Οι παρ. 5β΄και 5γ΄ ουσιαστικώς συμπληρώνουν την προηγούμενη ρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση, με υφιστάμενη την προγενέστερη ρύθμιση για τα ανωτέρω θέματα της παρ. α΄ αρκεί η έκδοση της διαπιστωικής πράξης της αρμόδιας Υπουργού, για δε τις β΄και γ΄ έκδοση υπουργικής αποφάσεως. Με δεδομένη δε την πρόβλεψη της παρ. 4 άρθρου 4 του σχεδίου νόμου, η οποία φέρεται να έχει μεταβατικό χαρακτήρα άνευ χρονικού ορίου, ο συνειρμός με τον γνωστό στίχο του άσματος "όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν" γίνεται αβίαστα.