• Σχόλιο του χρήστη 'Μπέττυ Χατζηνικολάου' | 26 Φεβρουαρίου 2014, 09:02
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Δεν είναι σαφές στο άρθρ.4 για ποια κεντρική υπηρεσία μιλάμε, που θα έχει 59 θέσεις. Γενικά οι προβλεπόμενες θέσεις των Π.Υ.Τ είναι μάλλον μπόλικες, γεγονός που επιβεβαιώνει, ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι οι προσλήψεις, τη στιγμή που το προσωπικό της Κ.Υ. του ΕΟΤ κινδυνεύει με διαθεσιμότητα. Το προσωπικό του ΕΟΤ παραμένει ασαφές τι θα απογίνει : κάποιοι μεταφέρονται «κατά προτεραιότητα» στο Υπουργείο και στην Π.Υ.Τ Αττικής. Παρεμπιπτόντως, προς απόδειξη της προχειρότητας του νομοσχεδίου, μέχρι την έκδοση του Π.Δ για την οργάνωση των υπηρεσιών του Υπ.Τουρισμού, οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες του άρθρ.1, που σύμφωνα με αυτό (παράγρ.6) μεταβιβάζονται «από τη δημοσίευση», θα …..ασκούνται από τον ΕΟΤ!~ Πάντως η διατύπωση «κατά προτεραιότητα» δεν φαίνεται να εξασφαλίζει το σύνολο του προσωπικού. Αυτό που φαίνεται να διασώζεται είναι το προσωπικό της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε που μεταφέρεται εκ του νόμου σε θέσεις του Υπουργείου. Να σημειώσουμε ότι το εν λόγω προσωπικό δεν έχει επιλεγεί μετά από αξιολόγηση, αλλ’ απλά έχει τοποθετηθεί με απόφαση του ΓΓ ΕΟΤ, μια απόφαση που έκρινε την τύχη του κατ’ εξαίρεση των όσων θα υποστούν οι λοιποί υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι ΕΟΤ των περιφερειακών υπηρεσιών του φαίνεται -μόνο εκ πρώτης όψεως-ότι διασώζονται, πλην όμως ορισμένοι εξ αυτών είναι βέβαιο, ότι μετά από πολλές 10ετίες υπηρεσίας σε συγκεκριμένα σημεία της Χώρας θα κληθούν να εργαστούν αλλού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις πενιχρές αποδοχές τους. Πάντως, ούτως ή άλλως, οι υπάλληλοι αυτοί θα μεταφερθούν μετά από αποτίμηση προσόντων και μοριοδότηση, που θα προσδιορίσει τη βαθμολογία τους, δηλαδή μετά από αξιολόγηση, που είναι βέβαιο ότι θα αφήσει αρκετούς της κατηγορίας ΔΕ εκτός νυμφώνος, χωρίς κανείς να αξιολογήσει τις πραγματικές δυνατότητες και την εμπειρία τους (κάτι, που όπως σημειώθηκε δεν προβλέπεται κατ’ εξαίρεση για το προσωπικό της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε)