• Σχόλιο του χρήστη 'Σταβέλα Στυλιανή' | 27 Φεβρουαρίου 2014, 10:21
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Αναφορικά με το νομοσχέδιο του Τουρισμού που κατατέθηκε για δημόσια διαβούλευση θεωρούμε ότι στο άρθρο 15 υπάρχει χώρος για γενναίες ρυθμίσεις που θα εναρμονίσουν τη νομοθεσία μας με την ευρωπαϊκή έννομη τάξη. Και ειδικότερα:  Δραστηριότητες που προωθούν το θεματικό κομμάτι του τουρισμού -οικο-πολιτιστικό για τις οποίες η χώρα μας και το νησί μας έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, δεν μπορούν να ασκηθούν ευχερώς. Και οι επιχειρηματίες που θέλουν να οργανώσουν εκδρομές με ποδήλατα –τετράτροχα, βουνού ή και με οδηγό, με λεωφορεία αντίκες (όπως αυτά που επισκέπτονται τα οινοποιία της Γαλλίας ) ή με οχήματα βουνού μένουν εμβρόντητοι όταν μαθαίνουν ότι δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη στην εσωτερική έννομη τάξη. Η Διεύθυνσή μας έχει κάνει από ετών και επί ματαίω αλλεπάλληλες εκκλήσεις για την θεσμοθέτηση των δραστηριοτήτων αυτών.  Η διατήρηση με επιμέρους τροποποιήσεις πλέον της τριανταπενταετίας σε ένα τοπίο που αλλάζουν όλα με γοργούς ρυθμούς των ρυθμίσεων του Ν. 711/77 ΔΧΤ Λεωφορείων που δυσχεραίνει αν όχι εμποδίζει και την άσκηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων, επιφέρει δυσλειτουργίες και στο χώρο των επαγγελματιών τουρισμού όσο και στο επιβατικό κοινό (σχολικές εκδρομές-ενοικίαση από ΤΕΟΜ σε γραφεία κλπ.) Θα πρέπει με συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων να επικαιροποιηθεί εκ βάθρων η ειδική νομοθεσία.  Η δε θεσμοθέτηση της εκμίσθωσης με οδηγό με τον τρόπο που εισήχθη στην εσωτερική έννομη τάξη, φαίνεται ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος των τουριστικών γραφείων και της εξυπηρέτησης των πελατών τους, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι τελικά ενδιαφέρον για την άσκηση της δραστηριότητας έδειξαν κυρίως τα μεγάλα γραφεία εκμίσθωσης ιχ.