• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δήμαρχος Λαμιέων' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 10:03
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού: «Αναδιοργάνωση του Υπουργείου Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουριστικός και Λοιπές Διατάξεις», που αφορά την αναδιοργάνωση του Υπουργείου Τουρισμού και του Ε.Ο.Τ. μεταξύ των άλλων προβλέπει την κατάργηση και μεταφορά στο Βόλο, της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία και εξυπηρετεί και προάγει το Τουριστικό προϊόν στους πέντε Νομούς της Περιφέρειας μας εδώ και 25 χρόνια. Το σχέδιο νόμου αυτό, που μας βρίσκει αντίθετους όσο αφορά την Περιφέρεια μας, θα επιφέρει αλλαγές, οι οποίες αν εφαρμοστούν θα αποσυντονίσουν την υποστηρικτική προς τις επιχειρήσεις λειτουργία της εν λόγω Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) Στερεάς Ελλάδας, με συνέπειες για τους άμεσα ωφελούμενους όπως : 1. Δυσλειτουργία στον συντονισμό και στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται σε 2500 Τουριστικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 2. Αύξηση της γραφειοκρατίας και καθυστέρηση στην αξιοποίηση τουριστικών προγραμμάτων Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, με δεδομένη την δυσκολία απορρόφησης των κονδυλίων, που όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικά είναι για τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους πέντε νομούς της Περιφέρειας μας και για το Κράτος αυτή την εποχή. 3. Δημιουργία προβλημάτων στην πρόσβαση και στην αμεσότητα μεταξύ του επιχειρηματία επί παραδείγματι της Καρύστου, που θα αναγκάζεται να μεταβεί στο Βόλο για να εξυπηρετηθεί από την νέα Δ/νση για την διεκπεραίωση ακόμη και απλών διοικητικών συναλλαγών με την υπηρεσία, όπως και αυτός των Αγράφων, του Καρπενησίου, της Αράχοβας, του Γαλαξειδίου, των Καμένων Βούρλων, της Σκύρου κ.α. επιβαρύνοντας με ταλαιπωρία και υπέρμετρες δαπάνες μετακίνησης και διαμονής ένα πλήθος επιχειρηματιών της Στερεάς Ελλάδας. 4. Διάλυση της οικογενειακής συνοχής των εργαζομένων που θα χρειαστεί να διανύουν καθημερινά 250 χλμ με τις όποιες οικονομικές συνέπειες απορρέουν από αυτό. 5. Αναστάτωση στους εργαζομένους, που προκαλεί η απειλή διαθεσιμότητας και πιθανής απόλυσης, γιατί θα πρέπει να αξιολογηθούν από την αρχή με βάση τη σύσταση των νέων θέσεων λόγω της κατάργησης των υπαρχουσών. Δυστυχώς με την πρόταση αυτού του σχεδίου νόμου για την περιοχή μας, διαιωνίζεται ένα συγκεντρωτικό αναποτελεσματικό και εντέλει αντιπαραγωγικό μοντέλο Διοίκησης, γιατί αν το πρόβλημα είναι η περιστολή των δαπανών, θα προτείναμε την αξιοποίηση κάποιου από τα κτίρια της Ιαματικής Πηγής Θερμοπυλών για την στέγαση της υπηρεσίας, την διαμόρφωση του οποίου μάλιστα θα μπορούσαμε να αναλάβουμε. Η δημιουργία και η λειτουργία Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού στην Λαμία, την έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποτελούσε και αποτελεί στρατηγικής σημασίας θέση μέσα στη γεωγραφική καρδιά της Στερεάς Ελλάδας με τις γνωστές γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, καθιστώντας άμεση την παροχή υπηρεσιών στους νομούς που εξυπηρετεί, ανάμεσα τους και περιοχές παγκόσμιας εμβέλειας και αναγνωσιμότητας. Πιστεύω ακράδαντα, ότι η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) Στερεάς Ελλάδας θα πρέπει να παραμείνει ως έχει στη Λαμία, την έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ώστε να αποφευχθεί η συνεχιζόμενη υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιοχή μας, αλλά και να στελεχωθεί καλύτερα για να συνεχίσει το πολύτιμο έργο της κοντά στους επιχειρηματίες και τους πολίτες του τόπου. Την ίδια θέση διατύπωσε ομόφωνα και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας στη συνεδρίαση της Δευτέρας 24-2-2014 ενώ αντίστοιχες θέσεις διατυπώνονται και από το σύνολο των αρχών και των φορέων της Στερεάς Ελλάδας. Προς το σκοπό αυτό άλλωστε απηύθυνα και την από 21-2-2014 επιστολή μου προς ενημέρωση του κ. Πρωθυπουργού. Ευελπιστώ, ότι δεν θα προχωρήσετε σε μία τέτοιου είδους ενέργεια και θα προστατεύσετε με κάθε τρόπο το τουριστικό προϊόν και τις παρεχόμενες υπηρεσίες Τουρισμού της Στερεάς Ελλάδας.