• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΥΤ ΗΠΕΙΡΟΥ' | 28 Φεβρουαρίου 2014, 14:02
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΟΤ Ένα σχέδιο νόμου το οποίο χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις, αντιθέσεις, όχι και τόσο καλή γνώση της πραγματικότητας του τουρισμού και της λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών. Και όλα αυτά σε έναν φορέα ο οποίος στηρίζει τον κλάδο του τουρισμού που αποτελεί την ναυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας με το τουριστικό συνάλλαγμα να περνά τα 12 δις ευρώ. Ειδικότερα όσον αφορά το ανθρώπινο- έμψυχο δυναμικό στην Π.Υ.Τ Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, με 16 υπαλλήλους οι οποίοι απασχολούνται σήμερα, στο σχέδιο νόμου, το άρθρο 4 προτείνει 21 άτομα εκ των οποίων τα 7 του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. Δηλαδή από τα 21 άτομα, το 1/3 των υπαλλήλων … αριθμός σημαντικά υπερβολικός. (Επίσης σε όλες τις ΠΥΤ Τουρισμού η πρόταση για μηχανικούς αντιπροσωπεύει το 1/3 των υπαλλήλων). Αλήθεια με ποια λογική αυτή η πρόταση ? Μήπως ένα αίτημα συντεχνιακό για την κάλυψη θέσεων μηχανικών ? Σε τι εξυπηρετεί η πρόσληψη νέων υπαλλήλων αυτής και μόνο της ειδικότητας? Γιατί όχι κάποιος ΠΕ Πληροφορικής? Γιατί όχι επιπλέον ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων? Είναι γνωστό ότι την τελευταία 5ετία έγιναν ελάχιστες επενδύσεις σε νέα ξενοδοχειακά καταλύματα, δεν υπάρχουν πλέον νέες επενδύσεις στο ορατό μέλλον για τα οποία να απαιτείται έλεγχος και εγκρίσεις σχεδίων και τόσος φόρτος εργασίας από μηχανικούς. Εξάλλου για τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα πλέον δεν χρειάζονται εγκρίσεις σύμφωνα με την Υ.Α 27715/13. Μήπως όλη η επεξεργασία έγινε στο γόνατο,? η έχει τον σκοπό του? Επίσης γιατί οι συνάδελφοι της ΕΥΠΑΤΕ να έχουν προνομιακή μεταχείριση με την μεταφορά τους στο Υπουργείο χωρίς αξιολόγηση, δεν θα μπορούσαν και οι συνάδελφοι των ΠΥΤ να μεταφερθούν αυτούσια? Οι ανάγκες της ΠΥΤ σε ότι έχει σχέση με το προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας σχετικά με την εποπτεία, την αδειοδότηση των τουριστικών επιχ/σεων, αλλά και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα μπορούσε να γίνει σύμφωνα με το υπάρχων έμψυχο δυναμικό και τις αντίστοιχες ειδικότητες, χωρίς διαθεσιμότητες , όπως στον προτεινόμενο πίνακα: ΠΥΤ ΗΠΕΙΡΟΥ –ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΑΡΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 4 4 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7 1 2 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0 0 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 1 2 ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 3 3 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 5 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 0 2 2 ΣΥΝΟΛΟ 21 16 21 Θα πρότεινα να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, να γίνει μια πραγματική επεξεργασία-διαβούλευση με νηφαλιότητα, με τη συμμετοχή της πολιτείας, των κομμάτων, των φορέων τουρισμού αλλά πρωτίστως εκπροσώπων των υπαλλήλων ΕΟΤ, με καταληκτική ημερομηνία το τέλος της τουριστικής περιόδου με άνεση χρόνου και στόχο την κατάθεση σχεδίου νόμου το οποίο να ανταποκρίνεται στις τουριστικές απαιτήσεις του 21ΟΥ αιώνα.