• Σχόλιο του χρήστη 'Αντώνης' | 10 Αυγούστου 2011, 07:56
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.ΚΑ.Φ.εχώ την πεποίθηση οτι δεν μπορεί να καταρτίζει το πρόγραμμα όλων των ελέγχων φαρμακοδιέγερσης και να προβαίνει στην κατανομή των ελέγχων στα οικεία αθλήματα κατά τη διάρκεια των αγώνων ή εκτός αυτών (5α)- αν λειτουργήσει κατά τον τρόπο αυτό- διότι εξηγήστε μου ¨πως¨ το επιστημονικό προσωπικό που θα το απαρτίζει μπορεί να γνωρίζει τις κατευθυντήριες γραμμές προς την κατανάλωση ή την εισαγωγή-διάθεση. Πιστεύω λοιπόν πέρα από τις ¨διαρροές¨απο τον το παραπάνω Συμβόύλιο- διότι έτσι λειτουργούσε και το......ΑΝ, είναι μια ακόμα ωραία επιτροπή με κουστούμια και γραβάτες με την ιεραρχία που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις και την γραφειοκρατία που την διέπει. Για τις προτάσεις που έχω να σας καταθέσω είναι οι εξής: 1. Τα άτομα που θα απαρτίζουν την ως άνω επιτροπή θα πρέπει να είναι άγνωστα στον αθλητικό χώρο και δεν είναι απαραίτητο να είναι επιστήμονες και τοξικολόγοι. 2. Ατομα που η δράση τους θα είναι άκρως απόρρητη και δε συνεργασία κατά περίπτωση με τις αστυνομικές αρχές να προβαίνουν σε ενέργειες και όχι σε συνεργασία με τις οικίες ομοσπονδίες που είναι ακρως διεφθαρμένες. Με άλλα λόγια σαν συμβούλιο νομίζω οτι πρεπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και χωρίς συνεργασία με καμία ομοσπονδία,να πραγματοποεί αλλαγές προσώπων όπως και θέληση για την πραγματική καταπολέμηση του DOPING. Να μεταλλάσεται σε κάθε περίπτωση όπως άλλωστε γίνεται με αυτό το καρκίνωμα της Φαρμακοδιέγερσης. Ευχαριστώ.