• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟΥ' | 10 Αυγούστου 2011, 09:18
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

    Παρ' ότι στο άρθρο 53 παράγραφος ι του Ν 3057/2002, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και με την παρούσα τροποποίηση, συμπεριλαμβάνονται ως παράνομες άρα και κολάσιμες, δραστηριότητες σχετικές με το doping, όπως διακίνηση, εμπορία, παρασκευή κλπ, δεν προβλέπονται ανάλογα μέτρα ελέγχου, δειγματοληψίας και ανάλυσης/γνωμάτευσης της παράβασης, ώστε να κινηθεί η διαδικασία επιβολής ποινών. Το κενό αυτό δεν καλύπτεται από άλλη σχετική εθνική νομοθεσία. Δεδομένου ότι οι παραβάσεις του άρθρου 53 παράγραφος ι του Ν 3057/2002 αποτελούν οικονομική δραστηριότητα, με ενδεχόμενα διαφυγόντα κέρδη και φορολογικά έσοδα για το κράτος, προτείνεται η θεσμοθέτηση, στην παρούσα τροποποίηση, τακτικών δειγματοληψιών σε γυμναστήρια, χώρους εμπορίας/ αποθήκευσης, παράνομης παρασκευής και βιομηχανικής παραγωγής απαγορευμένων ουσιών και σκευασμάτων από το ΣΔΟΕ και εργαστηριακός έλεγχος και γνωμάτευση από τα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους, που αποτελούν θεσμοθετημένη και πιστοποιημένη εργαστηριακή αρχή του Υπουργείου Οικονομικών. Με σχετική πράξη προτείνεται να ανατεθούν οι ανωτέρω αρμοδιότητες στις σχετικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.