• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ' | 18 Αυγούστου 2011, 15:50
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

    Κύριοι, Με την εμπειρία την οποία απεκόμισα από την 10ετη παρουσία μου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ) και ειδικότερα από την θέση του Γενικού Γραμματέα κατά τα τελευταία 2 έτη (2009-10) υποβάλω την πρόταση μου σχετικά με την συγκρότηση των Γενικών Συνελεύσεων των ομοσπονδιών καθώς και των γενικών αρχών του εκλογικού συστήματος. Η Γενική Συνέλευση μιας Ομοσπονδίας θα πρέπει συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των δικαιουμένων ψήφου τακτικών μελών της, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να είναι είτε μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας, είτε μέλη ΔΣ Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (ΤΑΑ), είτε μέλη ΔΣ Ενώσεων Σωματίων Αμειβομένων Αθλητών (πχ Ε.Σ.Α.Π-Πετοσφαιριστών), είτε ανεγνωρισμένες προσωπικότητες του αθλήματος, οι οποιοι μπορούν να είναι και απλώς ενεργά μέλη κάποιου συλλόγου που έχει δικαίωμα ψήφου στην επερχόμενη ΓΣ μιας Ομοσπονδίας. Η προϋπόθεση που προβλέπει ο ισχύον αθλητικός νόμος να είναι απλά μέλη και μόνον ενός συλλόγου έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα επειδή στη πράξη δεν είναι δυνατόν να ελεχθεί η ιδιότητα του μέλους ενός συλλόγου, ενω όλες οι προαναφερόμενες μπορούν, έτσι οι Γενικές συνελεύσεις κατακλύονται από «μεταφερόμενα άτομα» άσχετα με το άθλημα, τα οποία απλώς ακολουθώντας τυφλές «εκλογικές» οδηγίες τελικά βλάπτουν το άθλημα, δεν έχουν ποτέ άποψη και προτάσεις για τα τεκταινόμενα κλπ, απλά «εξυπηρετούν» την επανεκλογή κάποιων… Θα πρέπει το Κράτος να προβλέψει ενιαίο εκλογικό σύστημα για όλες τις Ομοσπονδίες, το οποίο να είναι αναλογικό και να δίνει την δυνατότητα ύπαρξης μιας υγιούς αντιπολίτευσης, απαραίτητη για την δημοκρατική λειτουργία κάθε ενεργού οργανισμού. Προτάσεις προς συζήτηση για το εκλογικό σύστημα θα μπορούσαν να είναι: 1. Ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα των υποψηφίων προς εκλογή μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιτυχόντες θα θεωρούνται οι λαβόντες κατά σειράν τις περισσότερες ψήφους μεταξύ των εγκύρων ψηφοδελτίων, χωρίς να απαιτείται ειδικό ποσοστό ή πλειοψηφία και αναπληρωματικοί οι επιλαχόντες κατά σειρά των ψήφων που έλαβαν. 2. Κάθε αντιπρόσωπος να θέτει σταυρούς από 1 έως το 50%+1 των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ( πχ, για 15μελες ΔΣ από 1 έως 8) 3. Τα ονόματα των υποψηφίων δύναται να αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο είτε ομαδοποιημένα είτε μεμονωμένα, μετά από σχετική υπεύθυνη δήλωση προς την Ομοσπονδία. των υποψηφίων ή ομάδας υποψηφίων, χωρίς σε καμία περίπτωση, η τυχόν ομαδοποίηση υποψηφίων να συνιστά υποψηφιότητα σε συνδυασμό απλά να «σηματοδοτεί» την ταύτιση απόψεων αυτών των υποψηφίων σχετικά με την διοίκηση της Ομοσπονδίας 4. Εναλλακτικά θα μπορούσε να προβλεφθεί και ύπαρξη ανεξάρτητων ψηφοδελτίων με εφαρμογή ενός αναλογικού συστήματος ανάδειξης και εκπροσώπησης όλων των τάσεων. Μετά τιμής 18 Αυγούστου 2011 Κυριακίδης Άγγελος Πρώην Γ.Γ. Ε.Ο.ΠΕ