• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Τσάμης' | 22 Αυγούστου 2011, 11:46
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Το νέο σχέδιο νόμου, όπως αναφέρει, επιδιώκει τη δημιουργία ενός οργανισμού ο οποίος θα επιτελεί το έργο του με τη μέγιστη δυνατή ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα. Η σύσταση ΝΠΙΔ κρίνεται πολύ σωστή, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν ευέλικτο και ανεξάρτητο οργανισμό και εναρμόνιζεται με τις διεθνείς πρακτικές προηγμένων χωρών σε θέματα καταπολέμησης του ντόπινγκ. Η αποτελεσματικότητα του έργου του ΕΣΚΑΦ, όπως έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία του ΕΣΚΑΝ, θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την επιλογή των προσώπων που θα τον στελεχώσουν και τη διάθεση τους για προσφορά στο χώρο, αλλά και την αντίστοιχη πολιτική βούληση για την καταπολέμηση της μάστιγας του ντόπινγκ στη χώρα μας. Να σημειωθεί ότι σχετικά σχόλια τα οποία αναφέρουν ότι είναι προτιμότερο να διατηρηθεί ο διεθνής όρος ‘ντόπινγκ΄ όπως έχει συμβεί σε πολλές μη αγγλόφωνες χώρες, με βρίσκουν σύμφωνο. Οι τακτικές επιχορηγήσεις της ΓΓΑ πρέπει να καλύπτουν μεταξύ άλλων τις λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού για το κόστος και των εντός συναγωνισμού ελέγχων, κόστος που επιβαρύνει στην παρούσα φάση τις επιχορηγήσεις των αθλητικών ομοσπονδιών. Ένα ανεξάρτητο ΕΣΚΑΦ πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο επιλογής των διοργανώσεων που θα διεξαχθεί έλεγχος και να επιβαρύνεται με το κόστος των επιλογών αυτών. Οι ομοσπονδίες μπορούν να διατηρήσουν το δικαίωμα αιτήματος ελέγχου σε επιπλέον διοργανώσεις. Προκείμενου να ανταποκριθεί ο νέος οργανισμός στους στόχους του, αλλά και τις ρεαλιστικές απαιτήσεις-προκλήσεις του ελληνικού αθλητισμού και της ελληνικής κοινωνίας στην σημερινή εποχή, το ΔΣ του ΕΚΑΦ πρέπει να είναι πενταμελές. Ένας πολυμελής οργανισμός, όπως προτείνεται, δεν θα αποδώσει στο φορέα τη δέουσα ευελιξία στις αποφάσεις του. Αντίθετα, ένα ολιγομελές και ευέλικτο ΔΣ θα επιτρέψει στα μέλη του, αλλά και τα στελέχη των υπηρεσιών του, την τάχιστη εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων-διαδικασίων για την έμπρακτη συμβολή του στο χώρο του ελληνικού αθλητισμού, αλλά και την βελτίωση της εικόνας του εντός και εκτός Ελλάδος. Έμπρακτα αποδεικνύεται η άποψη αυτή και από την μέχρι πρώτινος εικόνα του ΕΣΚΑΝ, όπου από το 2003, ελάχιστες φορές συνεδρίασε το ΔΣ του με πλήρης απαρτία λόγω παραιτήσεων, αδυναμίας συμμετοχής ή άλλων λόγων απουσίας των μελών του. Το ΕΚΑΦ θα πρέπει να έχει σαν στόχο του τους 3000 ελέγχους ετησίως προκειμένου το ελληνικό εργαστήριο ελέγχου ντόπινγκ να διατηρεί τη διαπίστευση του WADA. Συμφωνώντας με σχετικές απόψεις, αναφέρεται ενδεικτικά ότι ο αντίστοιχος φορέας των ΗΠΑ (USADA) με 9 μέλη στο ΔΣ του διενεργεί 8500 ελέγχους και ο νεοσύστατος φορέας του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Anti-Doping) με 7 μέλη, 7500 ελέγχους ετησίως. Τα πέντε μέλη του προτείνεται να είναι τα εξής: α) ένας (1) νομικός με εμπειρία σε θέματα αθλητικού δικαίου, αλλά και θέματα αντι-ντόπινγκ. Το συγκεκριμένο μέλος πρέπει να έχει ‘ασυμβίβαστο’ στην υπεράσπιση αθλητών ή εμπλεκομένων φορέων σε υποθέσεις σχετικά με το αντι-ντόπινγκ κατά τη διάρκεια της θητείας του. Μπορεί να εκπροσωπεί το ΕΣΚΑΝ και να παρευρίσκεται ως παρατηρητής σε διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου των αθλητικών ομοσπονδιών. β) δύο (2) ειδικούς επιστήμονες από το χώρο της ιατρικής, της τοξικολογίας, της βιολογίας, της χημείας, της φαρμακευτικής ή/και παρεμφερών επιστημών με γνώσεις σε θέματα αντιμετώπισης του ντόπινγκ, λαμβάνοντας υπόψη τους τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις (ανάπτυξη νεων μεθόδων ανίχνευσης, νέων μεθόδων ελέγχου, κλπ). Ένα μέλος μπορεί να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο ΕΣΚΑΦ και εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ. γ) ένας (1) μη εν ενεργεία αθλητής υψηλού επιπέδου, μέλος της Επιτροπής Αθλητών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), ο οποίος υποδεικνύεται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. και ένας (1) μη εν ενεργεία αθλητής υψηλού επιπέδου, μέλος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, ο οποίος υποδεικνύεται από την Ολομέλεια της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, με διετή θητεία έκαστος. Η συμμετοχή εν ενεργεία αθλητών έχει δημιουργήσει διεθνώς προβλήματα στην ομαλή λειτουργία αντίστοιχων οργανισμών, καθώς συνήθως ζητείται η εξαίρεση των σε συζητήσεις ή αποφάσεις όπου υπάρχει ‘ασυμβίβαστο’ με αποτέλεσμα η ενεργή συμμετοχή και συνεισφορά των να είναι περιορισμένη. δ) ένα (1) μέλος της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. αντιπρόσωπος αθλητικής Ομοσπονδίας, που υποδεικνύεται από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε., και ένα (1) μέλος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, ο οποίος υποδεικνύεται από την Ολομέλεια της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, με διετή θητεία έκαστος. Επιπλέον, ανάλογα με το οργανόγραμμα του ΕΣΚΑΦ που θα υποδείξει το ΠΔ, πρέπει στις συνεδριάσεις του να παρευρίσκεται ο εκτελεστικός ή γενικός διευθυντής του, ο οποίος να αναφέρει τα προβλήματα, τις εξελίξεις και την πρόοδο των εργασιών των υπηρεσιών του ΕΣΚΑΦ και να έχει δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις του ΔΣ. Η θητεία των μελών μπορεί να τετραετής, με δυνατότητα επανεκλογής του προέδρου έως μία φορά επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα διαφθοράς και εκφυλισμού του έργου του. Θετικό θα ήταν να επανεκλέγεται τουλαχιστον ένα μέλος στο σύνολο για την ομαλή συνέχεια και αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του οργανισμού. Ως προς τις αρμοδιότητες του ΕΣΚΑΦ σημειώνονται τα εξής: α) πρέπει να σχεδιάζει στις μηνιαίες συνεδριάσεις του την στρατηγική των υπηρεσιών του σε θέματα ελέγχων (κατανομή εντός/εκτός συναγωνισμού, διαβαθισμένων, στοχευμένων/τυχαίων επιλογών, κλπ). Το ακριβές πρόγραμμα των ελέγχων και η κατανομή των στα οικεία αθλήματα πρέπει να υλοποιείται από τις υπηρεσίες του σε καθημερινή βάση. β) πρέπει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους και αντίστοιχους διεθνείς φορείς για την καταπολέμηση της παραγωγής, της διακίνησης, της χορήγησης και της κατοχής απαγορευμένων ουσιών. Στην σημερινή εποχή όλοι οι αντίστοιχοι οργανισμοί προηγμένων κρατών και οι παγκόσμιες ομοσπονδίες αθλημάτων συστήνουν σχετικές επιτροπές και εστιάζουν στην καταπολέμηση των ανωτέρω φαινομένων με συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αλλά και με τελωνεία, αστυνομικές αρχές και άλλους σχετικούς φορείς. Η γεωπολιτική θέση της χώρας μας έχει ιδιάζουσα σημασία και μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην αποδυνάμωση των κέντρων διακίνησης ουσίων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. γ) πρέπει να εστιάσει στην εκπαίδευση και ενημέρωση των αθλητών όλων των επιπέδων και των εμπλεκόμενων μερών (προπονητών, ιατρικού προσωπικού, αθλητικών παραγόντων, γονέων, κλπ) για όλα τα σχετικά με το αντι-ντόπινγκ θέματα (παρενέργειες χρήσης απαγορευμένων ουσιών, δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου, κλπ). δ) πρέπει να έχει τη δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης όλων των διαδικασιών πειθαρχικού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των αθλητικών ομοσπονδιών και να εφεσιβάλλει αποφάσεις των σε ανώτερα πειθαρχικά όργανα. Χωρίς την ανωτέρω αρμοδιότητα το ΕΣΚΑΦ θα λειτουργεί απλά υποστηριχτικά και συμβουλευτικά, χωρίς να αποκτά την ουσιαστική δυνατότητα συμβολής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του. Προτείνεται η φυσική παρουσία ενός μέλους του ΔΣ ή μέλους του νομικού τμήματος του ΕΣΚΑΦ στις σχετικές με θέματα αντι-ντόπινγκ συνεδριάσεις των πειθαρχικών ελέγχων αθλητικών ομοσπονδιών ως ανεξάρτητος παρατηρητής. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο UK Anti-Doping διατηρεί το δικαίωμα έφεσης σε αποφάσεις αθλητικών ομοσπονδιών που έχουν διατηρήσει την κυριαρχία του πειθαρχικού ελέγχου αντι-ντόπινγκ αποφάσεων. Ευχαριστώ