• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΙΝΟΣ' | 22 Αυγούστου 2011, 23:34
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Η μετατροπή του φορέα σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου είναι απόλυτα σωστή. Ο όρος φαρμακοδιέγερση είναι μάλλον αδόκιμος, εφόσον η έννοια του ντόπινγκ είναι ευρύτερη – το ντόπινγκ δεν γίνεται μόνο με φάρμακα αλλά πχ και με μεθόδους – και συνεχώς διευρύνεται βλ. γενετικό ντόπινγκ κλπ. Τα πολυμελή Διοικητικά Συμβούλια είναι στην πράξη δυσλειτουργικά. Κάποιες ειδικότητες μπορούν να καλυφθούν με εξωτερικούς συνεργάτες χωρίς να είναι υποχρεωτικό να είναι στη σύνθεση του Δ.Σ. Η μέχρι σήμερα σύνθεση του ΕΣΚΑΝ κάλυπτε σε μεγάλο βαθμό την προσέγγιση του θέματος. Θα μπορούσε μάλιστα να μειωθεί ο αριθμός των δικηγόρων που συμμετέχουν στο Δ.Σ. από τρεις σε έναν οπότε και η σύνθεση του ΔΣ θα μειωνόταν αυτόματα σε επτά. Επιπλέον, τίθεται πραγματικά θέμα στην περίπτωση που η ιδιότητα του ελεγκτή συγχέεται με αυτή του ελεγχόμενου (βλ. εν ενεργεία αθλητής ή εκπρόσωπος Ομοσπονδιών)!