• Σχόλιο του χρήστη 'Αδαμάντιος Αρετάκης' | 25 Δεκεμβρίου 2011, 20:20
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  0

    Στήν πρώτη παράγραφο του άρθρου 25.1 μετά τις λέξεις "..ξένες αυτοτελείς ιδιοκτησίες" να τεθεί : "ως προς τα πάσης φύσεως δκαιώματα και υποχρεώσεις που δημιουργούνται με το παρόν και κάθε άλλα τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις που συμφωνήθηκαν κατα την αγορά εκάστης ξένης αυτοτελούς ιδιοκτησίας....." Στο 25.2 μετα τις λέξεις "με απόφαση του φορέα διαχειρισης" να τεθεί "μόνον για όσα θέματα δεν προβλέπονται ρητά στον παρόντα κανονισμό και δημιουργούν λειτουργικά προβλήματα"