• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ' | 27 Δεκεμβρίου 2011, 13:41
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    "και σε επίπεδο υψηλό επίπεδο ποιότητας" Μάλλον ξέφυγε η διατύπωση. Υπάρχουν διαπιστευμένες εταιρείες καθαριότητας, επισκευής και συντήρησης ? Προβλέπεται διαδικασία διαπίστευσης τέτοιων εταιρειών? Παρ. 5.1.6. Μήπως θα έπρεπε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι στον όρο Προστασία Περιβάλλοντος αναφέροντας σαφώς " Την αποφυγή οιασδήποτε μορφής ρύπανσης περιβάλλοντος" την " Υποχρεωτική ανακύκλωση συσκευασιών, συσσωρευτών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ" την υποχρεωτική "Κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων" Παρ. 5.1.10 Θα πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να αναδιατυπωθεί ώς "... με την απαγόρευση κάθε παράνομης πράξης ή ενέργειας σε ιδιοκτήτες ή τρίτους που μπορούν να προκαλέσουν ενόχληση, κίνδυνο, βλάβη ή ζημιά σε πρόσωπα και πράγματα..." καθώς με την παρούσα διατύπωση ο φορέας θα μπορεί να "απαγορεύσει" πράξεις ή ενέργειες σύμφωνα με τα δικά του μέτρα και σταθμά.