Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης

Αγαπητοί φίλοι,
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τον «Τουρισμό Υπαίθρου-Τροποποίηση της νομοθεσίας για τη δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων και προσθήκη νέων διατάξεων-Λειτουργική αδειοδότηση τουριστικών καταλυμάτων». Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού θα επεξεργαστεί και θα αξιοποιήσει τις εποικοδομητικές παρατηρήσεις και προτάσεις στο τελικό σχέδιο νόμου.

Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου που αφορά στον τουρισμό υπαίθρου, τους τουριστικούς λιμένες της χώρας και την αδειοδότηση των τουριστικών καταλυμάτων.

Ο Ελληνικός Τουρισμός, έχει αποδείξει ότι αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας και σταθερή πηγή θέσεων εργασίας. Σκοπός του ΥΠ.ΠΟ.Τ είναι να καταστεί, ο δυναμικός αυτός τομέας, όχημα για την έξοδο από την κρίση, επαναπροσδιορίζοντας κοινωνικές αξίες και επιχειρηματικές πρακτικές.
Στόχος μας είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη στήριξη της τοπικής παραγωγής, μέσα από ένα νέο, μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, που σέβεται και αναδεικνύει το φυσικό και πολιτισμικό πλούτο της χώρας μας.
Στο πλαίσιο αυτό οι προωθούμενες ρυθμίσεις εστιάζουν σε 3 επιμέρους ζητήματα:
 Την ανάπτυξη, οργάνωση και προώθηση δράσεων «Τουρισμού Υπαίθρου»
 Τη δημιουργία νέων και αξιοποίηση υφιστάμενων τουριστικών λιμένων
 Την απλοποίηση και επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων
Θέτουμε λοιπόν σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου, και καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλει τα σχόλια και τις συγκεκριμένες προτάσεις του στα ζητήματα που επιχειρείται να ρυθμιστούν.
Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στο τελικό στάδιο κατάρτισης του σχεδίου νόμου.
Η διαδικασία της διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιανουαρίου 2012.
Με την πεποίθηση πως αν δουλέψουμε όλοι μαζί θα καταφέρουμε να αναδείξουμε το ανθρώπινο και δημιουργικό πρόσωπο της Ελλάδας, εύχομαι σε όλους σας ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ.
Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού
Παύλος Γερουλάνος