• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Σαρδης' | 6 Οκτωβρίου 2010, 09:49

    Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.2168/1993, στην περίπτωση η' προτείνεται η προσθήκη των λέξεων στο τέλος της πρότασης η. Τόξων και βαλλιστρίδων προοριζομένων αποκλειστικά και μόνο για σκοποβολή ή για κυνηγετική χρήση όπως ο νόμος περί θήρας ορίζει. Μέχρι τώρα ο νόμος 2168/1993 ερχόταν σε σύγκρουση με τον νόμο 86/1969 που αφορά στις διατάξεις περί θήρας και ορίζει σαφώς ως μέσο θήρευσης το τόξο. Η παρούσα διάταξη ως έχει απαγορεύει την χρήση του τόξου για θήρευση. Είναι απορίας άξιον πως δεν έγινε προσφυγή στο ΣτΕ για να κηρύξει άκυρο τον 2168 επειδή συγκρούεται με πρωγενέστερο νόμο. Η προτεινόμενη προσθήκη ενισχύει τον νόμο απέναντι σε ανούσιες προσφυγές στο ΣτΕ.