• Σχόλιο του χρήστη 'κοσμάς' | 24 Ιουλίου 2013, 13:38

    Δεν υπάρχει λόγος εκτός των ήδη υφισταμένων Διευθύνσεων Ασφαλείας σε Αττική και Θεσσαλονίκη να συσταθούν επιπλέον διευθύνσεις ασφάλειας. Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών Υπηρεσιών Ασφάλειας υπάρχει και τώρα που υπάγονται στις κατα τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις. Επίσης σε σοβαρά αδικήματα και τώρα επιλαμβάνονται οι υπηρεσίας Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Θα αρκούσε η σύσταση των δύο Γενικών Διεθύνσεων Ασφαλείας για τον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών και χωρίς να χρειαστεί αλλαγή διοικητικής υπαγωγής των υπηρεσιών. Εκτός βέβαια άμα είναι ένα τέχνασμα για κατάργηση του νόμου των μεταθέσεων.