• Σχόλιο του χρήστη 'XΡΙΣΤΟΠΑΝΟΣ Λουκάς' | 27 Ιουλίου 2013, 07:00

    Εισφοροδιαφυγή , Τουρισμός και Τουριστική Αστυνομία (πρόταση) Η εισφοροδιαφυγή ,απλά από εδώ και ύστερα η φοροδιαφυγή,είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται από την ποινική μας νομοθεσία. Η φοροδιαφυγή είναι μορφή επικίνδυνης εγκληματικότητος που δεν έχει μελετηθεί από τις αρμόδιες αρχές και θεσμούς της Χώρας μας. ΄Οταν δε το μέγεθος αυτής είναι υπρβολικό υποσκάπτεται ακόμη και η υπαρξη της κρατικής υπόστασης. Θεμελιώδεις δε αρχές του πολιτεύματος όπως η ισότητα διαταράσσονται ανεπανόρθωτα. Για την πάταξη της φοροδιαφυγής όπως και για την πάταξη κάθε μορφής εγκληματικότητας θα πρέπει να υφίσταται τόσο προληπτική όσο και κατασταλτική πολιτική. Αλλά στο τόπο μας, λόγω αδυναμίας και κακοδιάρθρωσης, ούτε το ένα εφαρμόζεται ούτε και το άλλο. Γα τον λόγο αυτό η σημερινή κατάσταση που μας βρίσκει καθένα μας σαν έλληνα πολίτη, σαν έθνος και κράτος ένας από τους κύριους λόγους είναι και η φοροδιαφυγή. Συχνά δημοσιεύματα στο ημερήσιο τύπο , ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, αναφέρουν ότι σε τουριστικές περιοχές της Χώρας μας, η φοροδιαφυγή ανέρχεται σε ποσοστά που φθάνουν ακόμη και στην ανυπαρξία φορολόγησης δηλαδή στο απόλυτο (100 %) ή απλά Ελλάδα ίσον ξέφραγο αμπέλι. Η δημοσίευση των άρθρων αυτών είναι διαχρονική και το φαινόμενο θα πρέπει να υφίσταται από την εποχή ύπαρξης τουρισμού στην Χώρα μας. Η Ελλάδα είναι τουριστικός προορισμός εκατομμυρίων επισκεπτών, κάθε δε χρόνο ο όγκος αυτός αυξάνεται. Δαπανήσαμε και θα συνεχίσουμε να ρίχνουμε τεράστια ποσά τόσο για την προσέλκηση όσο και την διαφύλαξη και ανάπτυξη της βιομηχανίας αυτής . Αλλά μέχρι πότε θα συνεχίσει να γίνεται η αδικία αυτή αφού το βάρος της φορολογικής επιβάρυνσης της χώρας μας φέρουν σχεδόν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι και οι συνεχείς μειώσεις των μισθολογικών τους απολαβών επιφέρουν φυσιολογικά και μείωση των φόρων που θα εισπραχθούν. Επανερχόμενοι στην φοροδιαφυγή σαν μορφή εγκληματικότητας και ειδικά αυτή των τουριστικών περιοχών, αυτή είναι εποχιακή και διπράττεται κατά τους θερινούς μήνες δηλαδή εντός δύο το πολύ τρεις μήνες ειδικά κατά τους μήνες ιούλιο και αύγουστο κάθε χρόνο. Είναι η εποχή που ο καταναλωτικός πληθυσμός της Χώρας , λόγω τουρισμού, διπλασιάζεται και στις τουριστικές περιοχές είναι ακαθόριστα υπερμεγέθης ή ανεξέλεγκτος. Είναι η εποχή που οι εφοριακοί υπάλληλοι, φυσιολογικόν είναι, βρίσκονται σε θερινές ετήσιες διακοπές. Είναι η ίδια εποχή που οι επιτήδειοι έχουν ρίξει τα πλοκάμια τους για να μεγεθοποιήσουν τα κέρδη τους. Αφού οι έλεγχοι είναι ανύπαρκτοι δεν υφίσταται λόγος να ενεργούν διαφορετικά. Συμπέρασμα είναι ότι η φοροδιαφυγή στις τουριστικές περιοχές υφίσταται λόγω ανυπαρξίας αποτελεσματικού κρατικού ελέγχου ή απλά η κρατική μηχανή στους τουριστικούς χώρους δεν έχει σωστά τοποθετηθεί. Το σχέδιο νόμου που αποβλέπει στην αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας ώστε η προληπτική και κατασταλτική πολιτική ενάντια στην εγληματική συμπεριφορά κάθε μορφής να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να επανακαθορίσει πρωτεύοντα ρόλο στην Τουριστική Αστυνομία. Η υπηρεσία αυτή είναι υποχρεωμένη να εργάζεται κατά την τουριστική περίοδο. Από μόνη της είναι ικανή να ελέγχει σε ετήσια βάση τις αφίξεις και αναχωρήσεις τουριστών. Να ελέγχει την πληρότητα των τουριστικών χώρων διαμονής. Να ελέγχει στο κατα πόσο ή όχι οι επαγγελματίες προβαίνουν στην νόμιμη έκδοση καταναλωτικων αποδείξεων. Η Τουριστική Αστυνομία διακρίνεται λόγω γλωσσομάθειας για την δυνατότητα επικοινωνίας της με το σύνολο των επισκεπτών στους τουριστικούς χώρους. Είναι η μόνη ελληνική υπηρεσία ικανή να υποδείξει και απαιτήσει απο τους ξένους επισκέπτες μας την αναγκαιότητα όπως ζητούν με επιμονή τις αποδείξεις κατανάλωσης από τους κάθε είδους επαγγελματίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι αλλοδαποί επισκέπτες προέρχονται από προηγμένες χώρες και γνωρίζουν την αναγκαιότητα του πληρωμής του φόρου . Η αναγνώριση ρόλου συμμετοχής στην προληπτική και κατασταλτική πάταξη της φοροδιαφυγής θα πρέπει να καθορισθεί νομοθετικά, διότι η υπηρεσία κατέχει την απαραίτητητη τεχνογνωσία και αστυνομική εμπερία ώστε να αγωνισθεί αποτελεσματικά κατά την μορφή αυτής της εγκληματικότητας. Η Τουριστική Αστυνομία αγωνίσθηκε αποτελεσματικά για την δημιουργία της τουριστικής μας βιομηχανίας και ο ρόλος της ήταν καθοριστικός στην δημιουργία αισθήματος ασφάλειας των ξένων επισκεπτών στην Χώρα μας. Οι ομορφιές της Ελλάδος είναι μεγάλες και πολλές που της αναγνωρίζουν το δικαίωμα να είναι για πάντα τουριστικός προορισμός και αναπτύσσει οικονομική δραστηριότητα από την οποία θα ζουν πολλοί και δεν θα την εκμεταλλέυονται οι λίγοι επιτήδειοι. Ας αγωνισθούμε λοιπόν καλύτερα για να επανέλθει ελπίδα στον τόπο μας.