• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Νεκτάριος' | 27 Ιουλίου 2013, 22:59

    Προτείνω για την επόμενη Συνταγματική αναθεώρηση το παρακάτω άρθρο : «Η Ελληνική Αστυνομία είναι ένας πρωταγωνιστικός διαχρονικός παράγοντας για την εξασφάλιση της κοινωνικοπολιτικής σταθερότητας στην Ελληνική κάθε φορά πραγματικότητα , για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος και της έννομης τάξης και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. . Όλοι ανεξαρτήτως θα πρέπει να αναγνωρίζουν το ρόλο της αυτό και να διαφυλάττουν την λειτουργία της . Η πολιτεία οφείλει να θεσμοθετεί Νόμους προκειμένου εξασφαλίζεται αδιάσπαστα και αμείωτα η αποστολή της . Η ιδιότητα του Αστυνομικού διατηρείται σε όλη του την ζωή»