• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ' | 30 Ιουλίου 2013, 12:02

    Το άρθρο 27 του παρόντος Σ.Ν. να τροποποιηθεί και να ορισθεί ότι στη Δνση Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικού τοποθετείται ως Διευθυντής Πολιτικός Υπάλληλος της ΠΕ κατηγορίας και εν ελλείψει Ταξίαρχος ή Αστυνομικός Διευθυντής.