• Σχόλιο του χρήστη 'Άρης Θάνος' | 2 Αυγούστου 2013, 18:37

    Στο παρόν Σχέδιο Νόμου: Άρθρο 19, παράγραφος 4. Οι Γενικές Διευθύνσεις Ασφάλειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος συγκροτούνται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και τις Διευθύνσεις Ασφάλειας που υπάγονται σ’ αυτές. Άρθρο 20, παράγραφος 1. Η Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Νοτίου Ελλάδος (Γ.Δ.Α.Ν.Ε.) συγκροτείται από το Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και τις ακόλουθες Διευθύνσεις:.....κλπ. Τελικά οι υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης που συγκροτούν τις Γενικές Διευθύνσεις Ασφάλειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος είναι επιπέδου Τμήματος ή Γραφείου;