• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Κοκολάκης' | 15 Μαΐου 2019, 16:00

    Θα πρέπει να υπάρξει στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, αναφορά στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που υλοποιούνται στη χώρα μας με τη συμμετοχή διαφόρων φορέων και δεν γνωρίζει κανείς σήμερα ποια είναι αυτά και ποιο θα είναι το παραγόμενο εργαλείο, με αποτέλεσμα συνεχώς να ανακαλύπτουμε τον τροχό. Άρα θα πρέπει και στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής να υπάρχει αναφορά στα Προγράμματα αυτά και με ενεργοποιημένη την διαδικτυακή σελίδα τους να ενημερώνεται ο κάθε φορέας Πολιτικής Προστασίας για αυτά. Παράλληλα να γίνει προσπάθεια καταγραφής όλων των ολοκληρωμένων προγραμμάτων και αξιοποίηση των εργαλείων που παράχθηκαν, που θα πρέπει να αποτελούν ιδιοκτησία της Εθνικής Αρχής, αφού έχουν "πληρωθεί" οι δημιουργοί τους από την ΕΕ, και με δυνατότητα αξιοποίησής τους από οποιοδήποτε Κέντρο Συντονισμού ή οποιαδήποτε Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.