• Σχόλιο του χρήστη 'Ε.Κ.' | 17 Οκτωβρίου 2019, 10:51

    Η ρύθμιση είναι ορθή. Ωστόσο, απαιτεί την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος νομικής βοήθειας (Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου). Μεταφέρεται στην εθνική νομοθεσία Οδηγία και άρα έχει εφαρμογή ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αλλά και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η προσφυγή πρέπει να είναι πραγματική και να πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις της νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.