• Σχόλιο του χρήστη 'Terre des hommes Hellas' | 18 Οκτωβρίου 2019, 11:49

    Προβλέπεται μια διαδικασία fast- track η οποία παρότι επί της αρχής παρουσιάζεται θετική, εν πολλοίς βασίζεται σε μη εξατομικευμένη κρίση και χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό αοριστίας. Ιδιαιτέρως χαρακτηριστική είναι η παράγραφος θθ.